Swedbank

Swedbank flyttar till nytt huvudkontor i Sundbyberg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 08:32 CET

Swedbanks koncernledning har beslutat att alla verksamheter på Swedbanks huvudkontor som idag verkar i lokaler runt Gallerian i centrala Stockholm ska flytta till nya lokaler i Sundbyberg strax utanför Stockholm. Flytten sker i årsskiftet 2013-2014, men redan nu startar arbetet med att utforma byggnaden och lokalerna.

Arbetet med att hitta nya lokaler för Swedbanks huvudkontor inleddes våren 2009, när bankens ledning beslutade utreda förutsättningarna för ett nytt huvudkontor. Efter en grundlig analys och utvärdering av en mängd olika projekt, både i City och utanför, föll valet på Sundbyberg.

– Det är viktigt för oss på Swedbank att våga gå vår egen väg. Vi leder utvecklingen istället för att följa den. Med ett modernt huvudkontor – byggt och inrett efter våra värderingar ”öppen”, ”enkel” och ”omtänksam” – kommer både medarbetare och verksamhet att växa och utvecklas positivt. Vi vill helt enkelt skapa en av Sveriges bästa arbetsplatser, något som naturligtvis även kommer våra kunder tillgodo, kommenterar Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf och fortsätter:

– Ett huvudkontor är inte bara en arbetsplats utan också en symbol för företaget och vad det står för. Vi vill tydlig visa för våra kunder att vi är en modern bank som präglas av mod, innovation och kostnadsmedvetande.

Det nya huvudkontoret kommer att bli en av Sveriges modernaste arbetsplatser. Byggnaden som byggs med den senaste tekniken vad avser direkt miljöpåverkan blir miljöklassad och helt anpassat till bankens behov.

– Jag är glad att vi har hittat en mycket bra lösning för vårt nya huvudkontor, där alla verksamheter kan utvecklas i samma byggnad. Dessutom innebär de nya lokalerna en betydande kostnadsbesparing jämfört med den nuvarande lösningen i City, säger Michael Wolf.

För ytterligare information:
Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 0703-21 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 680 000 företagskunder med 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2010 uppgick balansomslutningen till 1 716 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se