Swedbank

Swedbank Försäkring leverantör i den nya ITP-planen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:09 CET

Swedbank Försäkring är en av 5 utvalda försäkringsgivare av fondförsäkring i den nya ITP-planen. Collectum har på uppdrag av Svenskt Näringsliv upphandlat avtalet som omfattar 700 000 tjänstemän och som kommer att träda i kraft den 1 juli 2007.

– Vi har en etablerad ställning som största fondförsäkringsbolag inom avtalspensionsområdet och det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda våra mycket konkurrenskraftiga produkter till de tjänstemän som själva ska få välja var de vill placera sina ålderspensionspremier. Vi har ett brett fondutbud och mycket goda förvaltningsresultat, säger Mats Lagerqvist, vd Swedbank Robur.

Det nya ITP-avtalet innebär på lång sikt att hela ITP, cirka 25 miljarder kronor i årliga premier, blir konkurrensutsatt. Det betyder att den enskilde tjänstemannen själv får rätt att välja förvaltare och förvaltningsform för sina ålderspensionspremier

– Vi i är stolta och glada över att Collectum har valt ut Swedbank Försäkring i hård konkurrens med många andra duktiga aktörer, säger Per-Erik Gullnäs, vice vd Swedbank Försäkring.


För ytterligare information:
Per-Erik Gullnäs, vice vd, Swedbank Försäkring, tfn: 08-585 923 43
Sara Hägg, presskontakt, Swedbank Robur, tfn: 0730-45 27 57
Swedbank Robur är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Robur bildades 1967 och var ett av de första fondbolagen i Sverige. Den 1 december 2006 bytte Robur namn till Swedbank Robur. Tack vare god förvaltning och en unik lokal förankring genom Swedbanks och Sparbankernas kontorsnät är vi i dag Nordens största aktör inom sparandesektorn. I dag förvaltar vi kapital åt 3,1 miljoner andelsägare. Av fondmarknaden i Sverige har Swedbank Robur drygt 26 procent av det förvaltade kapitalet.