Swedbank

Swedbank förvärvar Söderhamns Sparbank

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 16:02 CET

Swedbank förvärvar resterande 60 procent av aktierna i Söderhamns Sparbank AB av Sparbanksstiftelsen Söderhamn. Sedan tidigare äger Swedbank 40 procent av aktierna i banken. I samband med förvärvet övergår verksamheten i Söderhamns Sparbank AB till att bli en del av den norra regionen inom Swedbank. Söderhamns Sparbank har idag ett kontor i Söderhamn och ett i Ljusne med totalt 25 anställda och en affärsvolym på ca 4 miljarder kronor.

– Vi har under en mycket lång tid haft ett nära affärssamarbete och verkat under gemensamt varumärke. Efter en utvärdering av samarbetet har samtliga parter bedömt att verksamheten kan bedrivas ännu effektivare om Söderhamns Sparbank integreras helt i Swedbank. Vår ambition är att alltid ge bästa service till kunderna via våra olika kanaler. Jag är därför övertygad om att vi kommer att kunna leva upp till kundernas förväntningar på fortsatt god service, säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande i Swedbank.

Köpeskillingen för resterande 60 % av banken är före utdelning 117,2 mkr, varav 7,2 miljoner kronor motsvarar stiftelsens andel av utdelningen för räkenskapsåret 2006. Parterna har även kommit överens om att Sparbanksstiftelsen i samråd med lokal bank Söderhamn under de närmaste tre åren skall utöver ordinarie bidrag, lämna bidrag om totalt 12 miljoner kronor. Bidragen skall lämnas i enlighet med stiftelsens stadgar och riktlinjer och skall dessutom bidra till marknadsföringen av stiftelsen och banken på den lokala marknaden i Söderhamns kommun.

– Det är viktigt att det finns en professionell och serviceinriktad bank i kommunen. Genom affären tryggas detta. Samtidigt kan stiftelsen med mer frigjort kapital ännu tydligare verka som en positiv kraft i Söderhamn, säger Magnus Söderlund, ordförande i Sparbanksstiftelsen Söderhamn.

– Swedbanks mål att bli ledande på service stämmer väl med våra egna högt ställda ambitioner att alltid sätta kunden i centrum. Genom förvärvet får vi nu full tillgång till Swedbanks samlade kompetens, vilket kommer att gynna våra kunder, säger Sven Björlingson, VD i Söderhamns Sparbank.

Förvärvet förutsätter Finansinspektionens tillstånd.


För ytterligare information:
Göran Theodorsson, vice vd och ansvarig för sparbanksaffären, Swedbank, tfn: 08-585 925 39
Henrik Kolga, informationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-11 13 15
Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 280 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Kiev, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.