Swedbank

Swedbank garanterar Swedbank Hypotek

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 08:52 CET

Swedbank AB (publ) har utfärdat en generell, ovillkorlig och oåterkallelig garanti för Swedbank Hypotek i syfte att behålla Swedbank Hypoteks nuvarande kreditbetyg hos ratinginstitutet Moody’s. Garantin omfattar samtliga icke efterställda skuldinstrument som Swedbank Hypotek har gett ut och även sådana skuldinstrument som bolaget ger ut i framtiden, till dess annat meddelas.

Enligt ett pressmeddelande från ratinginstitutet Moody’s i augusti 2009 framgår att Moody’s infört en ny metod att sätta kreditbetyg på emittenter som enligt Moody’s kategorisering främst har till uppgift att ge ut säkerställda obligationer på uppdrag av en moderbank. Metoden innebär bland annat att Moody’s ställer högre krav än tidigare på ekonomiskt stöd från moderbanken för att ge lika högt kreditbetyg till emittenten som till moderbanken. Moody’s placerade i samband med pressmeddelandet Swedbank Hypotek AB (publ) på bevakning för eventuell nedgradering.

Den utfärdade garantin finns på www.swedbank.se/hypotek

För ytterligare information:
Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.