Swedbank

Swedbank introducerar nytt finansiellt mål under sin kapitalmarknadsdag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 12:48 CET

I anslutning till dagens kapitalmarknadsdag introducerar Swedbank ett nytt finansiellt mål som avser verksamhetens avkastning. Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 15 procent.

Bankens övriga finansiella mål, som fastställdes av styrelsen i början av februari 2011, avser kapitalisering och utdelning. Kärnprimärkapitalrelationen ska långsiktigt inte understiga 10 procent. Som en följd av osäkerheten i den ekonomiska och regulatoriska utvecklingen kommer banken att hålla en kärnprimärkapitalrelation över 13 procent fram till 2013. Utdelningen ska uppgå till 50 procent av årets resultat, under förutsättning att banken uppfyller sina kapitaliseringsmål. Den nya utdelningspolicyn börjar gälla för verksamhetsåret 2011.

Under dagen presenterar Swedbank sin strategi, hur banken styrs samt de affärsdrivande affärsområdena.

Kapitalmarknadsdagen direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning av dagens presentationer samt presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 08-585 933 22
Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 680 000 företagskunder med 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2010 uppgick balansomslutningen till 1 716 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se