Swedbank

Swedbank köper resterande 49 procent i First Securities i Norge

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:08 CET

Swedbank har idag kommit överens om att förvärva de resterande 49 procenten av aktierna i First Securities från de anställda minoritetsaktieägarna. Förvärvet innebär att banken förstärker sitt erbjudande av finansiella tjänster till såväl privatkunder som företag och institutioner som är aktiva i Norden och de baltiska länderna.

Swedbank och First Securities - en av Norges ledande investmentbanker med 230 anställda i Oslo, Bergen och Stavanger - har haft ett framgångsrikt samarbete sedan 2002 då Swedbank blev aktieägare. Swedbanks förvärv av de resterande aktierna i First Securities innebär att Swedbank nu fullt ut kan realisera potentialen i samarbetet avseende kompetensutnyttjande, intäkter, kostnader och organisationsstruktur.

Genom sina kompletterande styrkor kommer Swedbank och First Securities kunna erbjuda kvalificerade tjänster inom obligations- och företagscertifikatsmarknaden, ränte- och valutahandel, institutionell aktiehandel och corporate finance. Tillsammans kommer parterna även erbjuda en nordisk/baltisk analysprodukt.

Förvärvet innebär att Swedbank ytterligare stärker sitt utbud av skräddarsydda och konkurrenskraftiga finansiella tjänster inom Norden till samtliga bankens kundgrupper såsom privatkunder, företag och finansiella institutioner.

Stefan Carlsson, chef för affärsområdet Stora företag & Institutioner på Swedbank kommenterar:

”Genom förvärvet kan Swedbank och First Securities utveckla fullt integrerade kundstrategier, produkter och tjänster vilket gör vårt erbjudande mer attraktivt. Vi förstärker vår position i Norden och de baltiska länderna samtidigt som erbjudandet till den norska marknaden naturligtvis stärks väsentligt. Förvärvet bidrar även till att ytterligare stärka vår företagskultur.”

Jörgen Ulvness, VD på First Securities, kommenterar:

”Tillsammans med Swedbank kan vi ta nästa steg i First Securities utveckling och gå från att vara en rådgivningsdriven investmentbank till en fullt integrerad affärsbank med tillgång till Swedbanks starka balansräkning. En starkare internationell distributionskapacitet kommer också att vara en viktig konkurrensfördel när vi genomför affärer för våra kunders räkning. Tillsammans kommer vi att bygga en attraktiv nordisk enhet med ambitionen att ta en nordisk position som ingen av våra norska konkurrenter har lyckats med.”

Köpeskillingen uppgår till NOK 539 miljoner i kontant ersättning. För att fortsatt attrahera nyckelpersoner och motivera medarbetare att bidra till en lyckad integration för perioden till och med 2013 har parterna som en del av transaktionen dessutom kommit överens om en ytterligare ersättning som representerar en kostnad på maximalt NOK 172 miljoner för Swedbank utöver säljarens andel av 2010 års aktieutdelning. Förvärvet förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal och beräknas vara genomfört under november 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Carlsson, chef Stora företag & Institutioner, Swedbank, tfn: 0738-000 842
Jörgen Ulvness, VD First Securities, tfn: +47 906 67 877
Tor Arne Olsen, kommunikationschef, First Securities, tfn: +47 900 90 470
Henrik Mattsson, kommunikationschef, Stora företag & Institutioner, Swedbank, tfn: 0705-55 33 79
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 670 000 företagskunder med drygt 350 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 september 2010 uppgick balansomslutningen till 1 846 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se