Swedbank

Swedbank Markets förmedlar överlåtelse av 200 miljoner aktier i Rottneros

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 22:01 CET

Swedbank Markets har idag förmedlat en aktieaffär i Rottneros AB (publ) mellan ett antal säljare och köpare.

Vid sidan om den pågående företrädesemissionen i Rottneros har även beslutats om en kvittningsemission i vilken Rottneros fem långivande banker, under vissa förutsättningar, kommer att konvertera banklån motsvarande 200 miljoner kronor till aktier i Rottneros. Genom konverteringen tilldelas bankerna tillsammans totalt cirka 444 miljoner aktier motsvarande en ägarandel om cirka 29 procent. Swedbank är inte långivare till Rottneros.

Bankerna har nu träffat avtal med ett antal investerare att till dessa sälja 200 miljoner av bankernas aktier i Rottneros samma dag som konvertering sker. Avtalen är villkorade av att konverteringen genomförs vilket beräknas ske tidigast den 11 december 2009. Cirka 12 miljoner aktier, motsvarande cirka 0,8 procent av totalt antal aktier i Rottneros, av de överlåtna aktierna förvärvas av personer i Rottneros ledning och styrelse.

Bankernas ägande kommer efter affären vara begränsat till cirka 244 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel om cirka 16 procent, på vilka bankerna, i enlighet med vad som beskrivs i Rottneros prospekt, kommer att ställa ut köpoptioner. Vid fullt utnyttjande av köpoptionerna kommer bankerna inte längre att inneha några aktier i Rottneros. Antalet aktier och ägarandel per bank framgår av tabellen i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information hänvisas till Rottneros prospekt som kan laddas ned från bolagets hemsida www.rottneros.com .

För ytterligare information:
Stefan Aronsson, Corporate Finance, Swedbank Markets, tfn: 08-585 925 73
Tomas Eriksson, Head of ECM, Swedbank Markets, tfn: 08-585 922 53
Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.