Swedbank

Swedbank och Sparbanken Syd i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:26 CEST

Swedbank och Sparbanken Syd har idag tecknat ett nytt samarbetsavtal som innebär att Sparbanken Syd fortsätter att erbjuda Swedbanks produkter och tjänster fram till den 30 april 2010. Avtalet omfattar även IT-samarbete. Efter den 30 april 2010 kommer Sparbanken Syds kunder fortsätta att erbjudas fonder och försäkringar från Swedbank Robur. Sparbanken Syd går vid den tidpunkten även över till en egen IT-lösning.

Det tidigare samarbetsavtalet mellan Swedbank och Sparbanken Syd hävdes av Swedbank i juni 2008 då parterna hade olika uppfattningar om avtalets innebörd. Diskussioner mellan Swedbank och Sparbanken Syd har dock förts under hand med ambitionen att hitta en ny uppgörelse som gagnar båda parter men framförallt kunderna.

- Det är med glädje som jag nu konstaterar att vi i bästa samförstånd träffat ett nytt samarbetsavtal med Sparbanken Syd. Det innebär att vi fortsätter att fokusera på kunderna och deras behov, säger Kjell Hedman, vice VD och chef för Svensk Bankrörelse i Swedbank.

- Det nya samarbetsavtalet innebär att alla parter är vinnare. Våra kunder ges möjlighet att ta del av fonder och försäkringar från Swedbank Robur. Vi är överens om rätten till våra kundregister och hur samarbetet ska fungera nu när Sparbanken Syd blir en självständig sparbank och distributör av Swedbank Roburs produkter, säger Staffan Olander, VD Sparbanken Syd.


För ytterligare information:
Kjell Hedman, vice VD och chef för Svensk Bankrörelse, Swedbank, tfn: 08-585 912 21
Staffan Olander, VD, Sparbanken Syd, tfn: 070-558 58 00
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95
Ingemar Helgesson, kommunikationschef, Sparbanken Syd, tfn: 070-586 87 68