Swedbank

Swedbank rekryterar senior rekonstrueringsexpert för att leda gruppens FR&R-arbete

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 10:14 CET

Som ett led i att ytterligare stärka Swedbanks Financial Restructuring & Recovery-arbete har banken rekryterat Arne Berggren med bred svensk och internationell erfarenhet av rekonstruktionsarbete av banker och problemengagemang. Arne Berggren kommer att ansvara för Swedbanks totala FR&R-arbete.

Arne Berggren, som får titeln Global Head Financial Restructuring and Recovery, har omfattande erfarenhet av omstrukturering i såväl Sverige som internationellt och har ägnat stor del av sitt yrkesliv åt att hjälpa finansiella institut och regeringar under finansiella kriser.

Arne spelade en nyckelroll under finanskrisen i Sverige på 90-talet, där han var verksam i rekonstruktionen av Nordbanken, upprättandet av Securum och statens förhandlingar med stödbehövande banker. Han har också omfattande internationell erfarenhet bland annat som senior rådgivare till Internationella valutafonden och Världsbanken och har i olika kapaciteter verkat i ett femtontal länder i Latin Amerika, Östeuropa och Asien.

- Arne Berggren har en enorm erfarenhet inom rekonstruktionsområdet som kommer att hjälpa oss att ta nästa steg i vårt arbete att skapa värde från vårt FR&R-arbete. Jag kan inte tänka mig en bättre person än Arne att leda gruppens FR&R-arbete och jag är mycket glad att han ansluter till vårt team, säger Göran Bronner, Swedbanks Chief Risk Officer.

- Swedbank är i en spännande förändringsprocess och jag ser fram emot att vara med på denna resa som en del av FR&R-teamet. Det ska bli en väldigt spännande utmaning att få arbeta långsiktigt med dessa frågor såväl inom som utanför Sverige för en aktör som så många personer har en relation till, säger Arne Berggren.

Arne har även erfarenhet av rekonstruktionsarbete utanför bankvärlden. Han ansvarade som anställd på Näringsdepartementet 1999-2000 för börsintroduktionen av Telia och var under omstruktureringen av SJ, VD för SwedCarrier AB.

Arne har studerat ekonomi på doktorandnivå på universitet i Genève och New York.

Han kommer att ansvara för Swedbanks totala FR&R-verksamhet på bankens samtliga marknader, däribland de baltiska länderna, Ukraina, Ryssland och Sverige och kommer att rapportera till Göran Bronner. Arne tillträder sin position den 15 mars.

För ytterligare information:
Göran Bronner, Chief Risk Officer, Swedbank, tfn: 08-585 906 67
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 550 000 företagskunder med 381 kontor i Sverige, 226 kontor i de baltiska länderna samt 156 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 31 december 2009 uppgick balansomslutningen till 1 795 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 19 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se