Swedbank

Swedbank Robur på den japanska fondmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:29 CEST


Swedbank Robur fortsätter att satsa på en ökad internationalisering. Genom ett nytt avtal med det globala kapitalförvaltningsbolaget DIAM co., Ltd kommer Swedbank Roburs Rysslandsfond LUX att börja säljas på den japanska marknaden.

- Vår förvaltning är internationellt konkurrenskraftig och vi märker att det finns ett stort intresse för våra fonder. Avtalet med DIAM visar att vår satsning på att etablera utländska försäljningskanaler har gett resultat, säger Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur.

Den 1 september började DIAM sälja Swedbank Roburs Rysslandsfond LUX via förmögenhetsrådgivaren Shinkos kontorsnät och Mizuho Bank.

- Vi har under en längre period fört diskussioner med DIAM som har visat stort intresse för vår rysslandsförvaltning. Avtalet innebär att vår rysslandsfond nu kommer att erbjudas japanska investerare via totalt ett hundratal kontor, säger Johan Grevelius, VD Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB.

DIAM har valt Swedbank Robur i hård konkurrens med internationella aktörer.

- Vi ser stora möjligheter med att finnas på den japanska marknaden och hoppas på sikt via återförsäljare kunna erbjuda fler av våra fonder. Att vår rysslandsfond valts ut ser vi som ett mycket gott betyg för vår förvaltning, säger Johan Grevelius.


För ytterligare information:
Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur AB, tfn: 08-585 924 11
Johan Grevelius, VD Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB, tfn: 08-585 920 19
Sara Hägg, presskontakt, Swedbank Robur, tfn: 0730-45 27 57Swedbank Robur är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Robur bildades 1967 och var ett av de första fondbolagen i Sverige. Den 1 december 2006 bytte Robur namn till Swedbank Robur. Tack vare god förvaltning och en unik lokal förankring genom Swedbanks och Sparbankernas kontorsnät är vi i dag Nordens största aktör inom sparandesektorn. I dag förvaltar vi kapital åt 3,1 miljoner andelsägare. Av fondmarknaden i Sverige har Swedbank Robur cirka 25 procent av det förvaltade kapitalet.