Swedbank

Swedbank säljer andelar i korthanteringsbolag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:08 CET

Swedbank säljer sin andel om 21 procent i det svenska bolaget CEKAB som förmedlar korttransaktioner. Swedbank äger CEKAB tillsammans med Nordea (39 procent), Svenska Handelsbanken (37 procent) och Danske Bank (3 procent). Samtliga banker säljer sina andelar samtidigt till den norska köparen EDB Business Partner till en köpeskilling av totalt 257 miljoner kronor. EDB Business Partner blir därmed helägare i bolaget.

Swedbanks realisationsvinst beräknas uppgå till ca 40 miljoner kronor. Affären kommer att avslutas under första halvåret 2007.

EDB Business Partner kommer att trygga kontinuiteten i den växande kortverksamheten. CEKAB grundades 1989 för att bygga upp den nya och gemensamma infrastruktur som behövdes vid den tiden. Eftersom kortverksamheten har mognat har det blivit önskvärt med en tydligare ansvarsfördelning mellan infrastrukturleverantörerna och bankerna, vilket denna affär möjliggör.

Finansiell rådgivare har varit Lenner & Partners. Genomförandet av försäljningen kräver godkännande från Konkurrensverket.


För ytterligare information:
Jan-Olof Brunila, chef, Group Card Services, tfn: 0708-87 71 55
Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn: 0708-11 13 15Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,9 miljoner privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 290 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.