Swedbank

Swedbank sänker bolåneräntorna

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:42 CEST

Swedbank har idag fattat beslut om att sänka bolåneräntorna på samtliga löptider. Räntan för bolån med tre månaders löptid sänks med 0,18 procentenheter till 1,97 procentenheter. De bundna löptiderna sänks mellan 0,06 - 0,25 procentenheter.

- Beslutet grundar sig på det aktuella marknadsläget och på Swedbanks ambition att alltid ha ett konkurrenskraftigt erbjudande över tiden. I och med sänkningen hör nu våra bolåneräntor till marknadens bästa. Det är särskilt angeläget att ha bra erbjudande på de längre löptiderna, då vi i rådande konjunkturläge bedömer att kundernas intresse för detta ökar, säger Anna-Lena Wretman, bolånechef på Swedbank.

Den rörliga bolåneräntan i Swedbank Hypotek sänks från och med den 23 april med 0,50 procentenheter. Därmed följer den Riksbankens sänkning av reporäntan fullt ut.


Gällande räntor för villor, bostadsrätter och fritidshus
Från och med den 23 april 2009

Bindningstid
Ca 3 mån 1,97 %
Ca 1 år 2,10 %
Ca 2 år 2,73 %
Ca 3 år 3,37 %
Ca 4 år 3,96 %
Ca 5 år 4,15 %
Ca 6 år 4,51 %
Ca 7 år 4,68 %
Ca 8 år 4,87 %
Ca 9 år 5,04 %
Ca 10 år 5,08 %

För ytterligare information:
Anna-Lena Wretman, bolånechef, Swedbank, tfn: 08-585 931 53
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.