Swedbank

Swedbank störst på Indexobligationer

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 11:41 CET

Svenskarnas nysparande i Indexobligationer under 2009 uppgick till 55,1 miljarder kronor enligt färsk statistik från VPC. Swedbanks marknadsandel under året motsvarar 20,9 procent, vilket gör Swedbank till den största aktören på den svenska marknaden.

- Swedbank tar åter täten i indexobligationsmarknaden på grund av hårt arbete från våra rådgivare på våra kontor. Framgången beror också på att vi erbjuder en väldiversiferad analysdriven produktutveckling och att vi följer upp våra kunders investeringar med analys och omplaceringsrekommendationer. Styrkan med indexobligationer har varit tydlig under de senaste årens marknadsutveckling och vi är stolta över att leda utvecklingen, säger Patrik Zedendahl, chef för Strukturerade Produkter på Swedbank Markets.


Marknadsandel i % 2009 (2008)

Swedbank 20,9% (17,8%)
Handelsbanken 19,6% (18,2%)
Nordea 15,7% (13,9%)
SEB 12,5% (11,9%)


För ytterligare information:
Patrik Zedendahl, Strukturerade Produkter, Swedbank Markets, tfn: 070-397 53 52
Peter Borsos, Kommunikationschef Svensk bankrörelse, Swedbank, tfn: 070-317 68 00

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 389 kontor i Sverige, 235 kontor i de baltiska länderna samt 218 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 30 september 2009 uppgick balansomslutningen till 1 815 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 20 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se