Swedbank

Swedbank tecknar ramavtal med Riksgäldskontoret

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 17:04 CEST

Swedbank har i dag tecknat ett ramavtal med Riksgäldskontoret om betalningstjänster som statliga myndigheter och affärsverk kan avropa. I avtalet ingår även andra tjänster, som t.ex. depå och valutatjänster. Totalt omfattar avtalet betalningsflöden på c:a 138 miljoner transaktioner per år till en volym av 4 655 miljarder kronor.

– Vi är mycket glada över det förnyade förtroendet som ramavtalsbank och ser detta som en stor möjlighet att fortsätta erbjuda fullständiga och säkra betalningslösningar med bra service och support till myndigheterna, säger Charlotte Bergwall Nilsson, chef Finansiella Institutioner.

Avtalet gäller från och med 1 april 2011 och löper fram till den 31 mars 2015, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.


För ytterligare information:
Charlotte Bergwall Nilsson, chef Finansiella Institutioner, Swedbank: 070-690 0983
Lars Ericson, chef Organisations och Institutionskunder, Swedbank: 070-538 3826
Kristina Norman, ramavtals- och kundansvarig, Swedbank: 070-619 4020
Anna Sundblad, presschef, Swedbank: 070-321 3995

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med nära 400 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2010 uppgick balansomslutningen till 1 905 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se