Swedbank

Swedbanks årsredovisning är nu tillgänglig på Swedbanks webbplats

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 15:42 CET

Swedbanks årsredovisning för 2010 har publicerats på www.swedbank.se/ir. Swedbanks risk och kapitaltäckningsrapport för 2010 har publicerats på samma plats.

För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 680 000 företagskunder med 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2010 uppgick balansomslutningen till 1 716 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se