Swedbank

Swedbanks årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 17:09 CEST

Styrelse
Vid Swedbanks årsstämma idag valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen; Anders Igel, Pia Rudengren, Anders Sundström och Karl-Henrik Sundström.

Anders Igel arbetade som vd för Telia Sonera under drygt fem års tid och ledde bland annat operatörens expansion i Baltikum, Ryssland och Ukraina. Dessförinnan verkade han som vd på Esselte, en världsledande producent av kontorslösningar. Anders Igel har tjugo års erfarenhet från olika ledande befattningar på Ericsson, senast i koncernledningen som vice verkställande direktör. Anders Igel har examen från såväl Kungliga Tekniska Högskolan som Handelshögskolan i Stockholm, samt en Post Graduate MBA - International Senior Management Program från Harvard Business School.

Pia Rudengren har tidigare operativ erfarenhet från bland annat Investor som finansdirektör och som vice verkställande direktör för W Capital Management AB. Pia Rudengren har en mångårig och bred erfarenhet från styrelsearbete i olika bolag och branscher. Pia Rudengren är bland annat medlem i styrelserna för Tikkurila Oy, Biophausia AB, Varyag Resources AB och Duni AB, hon var tidigare styrelsemedlem i Q-Med under sex år, varav 3 år som ordförande. Pia Rudengren är föreslagen till styrelsen i Metso OY. Pia Rudengren har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Anders Sundström arbetar sedan 2004 som vd för Folksam. Han har en bred bakgrund från såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Han har även arbetat som vd för Sparbanken Nord och som riksdagsledamot, arbetsmarknadsminister, näringsminister och socialminister. Anders Sundström är bland annat styrelseordförande i Luleå Tekniska Universitet sam styrelseledamot i ALKA, Boliden och fram till årsstämman den 29 april 2009 styrelseledamot i Vattenfall. Anders Sundström har studerat samhällsvetenskap på Umeå universitet.

Karl-Henrik Sundström arbetar sedan 2008 som finansdirektör och vice verkställande direktör på Nederländska NXP, en världsledande producent av halvledare. Tidigare arbetade han som finansdirektör på Ericsson, efter att ha verkat som chef för Ericssons Global Services Operations samt landschef i Australien och Nya Zeeland. Karl-Henrik Sundström blev utsedd till Europas bäste finansdirektör 2003, 2004 och 2005 av Institutional Investor Magazine. Karl-Henrik Sundström har en examen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Han har dessutom genomgått Advanced Management Program vid Harvard Business School.

Omval skedde av Carl Eric Stålberg, ordförande samt ledamöterna Ulrika Francke, Berith Hägglund-Marcus och Helle Kruse Nielsen.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman utsågs Anders Sundström till vice ordförande. Vid nämnda sammanträde beslutades också att i risk- och kapitalutskottet, tidigare kreditutskottet, ingår Carl Eric Stålberg, ordförande, Anders Sundström, Ulrika Francke och Karl-Henrik Sundström. I revisionsutskottet, som också omfattar compliance ingår Ulrika Francke, Berith Hägglund-Marcus, Anders Igel och Pia Rudengren och i kompensationskommitteen ingår Carl Eric Stålberg, Anders Sundström, Berith Hägglund-Marcus och Helle Kruse Nielsen.

Utdelning
På stämman beslutades att ingen utdelning för räkenskapsåret 2008 ska ske till aktieägarna.

Övriga beslut
I övrigt beslutade stämman att banken, under tiden fram till årsstämman 2010, i sin värdepappersrörelse löpande ska få förvärva egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden till ett antal som innebär att innehavet av sådana aktier vid var tid inte överstigen 1 procent av samtliga aktier i banken. Priset för sålunda förvärvade aktier ska motsvara vid var tid gällande marknadspris.

Vid stämman beslutades vidare om utseende av valberedning inför årsstämman 2010. Banken kommer, senast sex månader före nästa årsstämma, offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Vid stämman beslutades slutligen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

På Swedbanks webbsida kommer det att finnas möjlighet att läsa eller via webb-TV följa Carl Eric Stålbergs och Michael Wolfs anföranden vid dagens årsstämma, www.swedbank.se/ir


För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, Styrelseordförande, tfn 08-585 912 96
Michael Wolf, VD och koncernchef, tfn 08-585 900 00
Cecilia Hernqvist, styrelsens sekreterare, tfn 08-585 913 23
Thomas Backteman, Koncernkommunikationsdirektör, tfn 070-831 11 66

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.