Sparbanken Öresund AB

Swedbanks förvärv av Sparbanken Öresund godkänt

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 14:00 CEST

Finansinspektionen har idag meddelat att man godkänner Swedbanks förvärv av Sparbanken Öresund och skapandet av Sparbanken Skåne*.  Därmed har samtliga tillstånd erhållits vilket innebär att integrationsarbetet nu kan påbörjas.  

Som meddelades i februari 2014 förvärvade Swedbank samtliga aktier i Sparbanken Öresund. Som en del av förvärvet säljer Swedbank Sparbanken Öresunds kontor i Eslöv, Kävlinge, Lund och Staffanstorp till Sparbanken Skåne. Förvärvet har sedan tidigare godkänts av Konkurrensverket och av styrelserna i Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen.

Sparbanken Skåne kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Öresund med 26 procent vardera samt av Swedbank med en ägarandel om 22 procent.

En uppdatering av den finansiella påverkan för Swedbank till följd av förvärvet kommer att ges i takt med att integrationsarbetet fortskrider.

För ytterligare information:

Cecilia Hernqvist, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 08-585 907 41

Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Maria Wallinius, marknadschef, Sparbanken Skåne, tfn: 0734-13 13 86

* Föreslaget namn.