Swedbank

Swedbanks kunder skänker 45 miljoner till ideella organisationer

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 10:47 CET

Ikväll delas 45 miljoner kronor ut till 79 ideella organisationer vid Hjärtedagen, ett initiativ inom ramen för Swedbanks samhällsengagemang. Pengarna kommer från Swedbanks kunder som sparar i ideella fonder.

Genom att spara i Swedbank Roburs ideella fonder bidrar spararna årligen med 1-2 procent av sitt fondvärde till anslutna organisationer. I år har spararna gemensamt bidragit med 45 miljoner kronor till välgörande ändamål. På Swedbanks Hjärtedag, den 14 februari, delas pengarna ut till organisationerna. Sedan starten 1992 har cirka 800 miljoner förmedlats via de ideella fonderna .

- Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra kunder som sparar i Swedbank Roburs ideella fonder och som därigenom bidrar med ett avsevärt stöd till ett stort antal ideella organisationer. Att erbjuda möjligheten för kunderna att spara till sig själva och samtidigt göra en god gärning ser jag som en självklar del i Swedbanks ambition att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Michael Wolf, VD i Swedbank.

Swedbank Robur erbjuder ideellt sparande i fonderna Banco Humanfonden, Banco Samaritfonden, Banco Ideell Miljö, Banco Kultur och Banco Hjälp. Vid förvaltningen av de ideella fonderna ställs särskilda krav på sociala och miljömässiga faktorer. Det innebär att företagen som fonderna investerar i måste ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Genom aktiv dialog och fältbesök granskar Swedbank Robur kontinuerligt vilket ansvar företagen tar för sina anställda och sin omvärld.

Spararnas bidrag betyder mycket för verksamheten i de ideella organisationer som Swedbank samarbetar med. Det kan handla om stöd till exempelvis katastrof- och hjälparbete, sjukdomsbekämpning, narkotikabekämpning eller insatser för en bättre miljö.

Läs mer om utdelningen per organisation i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information:
Camilla Robinson Seippel, chef Public Affairs, Swedbank, tfn: 070-423 5404
Anna Sundblad, presschef, Swedbank. tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 680 000 företagskunder med 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2010 uppgick balansomslutningen till 1 716 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se