Swedbank

Swedbanks kunder sparar med hjärtat - skänker 40 miljoner till ideella organisationer

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 08:52 CET

Ikväll delas 40 miljoner kronor ut till ett hundratal ideella organisationer vid Hjärtedagen, ett initiativ inom ramen för Swedbanks sociala ansvarstagande. Pengarna kommer från bankens kunder som sparar i ideella fonder.

Swedbank arbetar med en rad projekt och initiativ inom ramen för socialt ansvartagande. Banken utvecklar kontinuerligt tjänster och samarbeten som ger kunderna möjlighet att göra bankärenden samtidigt som de stödjer samhället. Swedbank stödjer Kronprinsessan Victorias fond, Stiftelsen Friends, lokala samhälls- och idrottsprojekt runtom i landet och har i samarbete med WWF tagit fram ett bankkort där en summa för varje transaktion går oavkortat till WWF.

– Jag vill tacka alla våra kunder som har valt att spara i den här typen av ideella fonder och som därigenom stödjer goda ändamål med 40 miljoner kronor 2009. Att utveckla produkter och tjänster som innebär att kunderna kan göra ett aktivt val rimmar väl med vår ambition att vara en drivande aktör för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Michael Wolf, VD och koncernchef i Swedbank.

I samband med Hjärtedagen har Swedbank låtit genomföra en undersökning kring svenska folkets inställning till att hjälpa och skänka pengar till ideella organisationer. Intresset för att hjälpa och skänka pengar har ökat i år. Den grupp som är mest positiv till ideella organisationer är unga mellan 16-29 år där hela 91 procent har en positiv inställning.

Att spara i ideella fonder är en sparform som allt fler kan tänka sig att använda. Mest positiva till den sortens sparande är återigen den yngre målgruppen där 83 procent tycker att det är ett bra sätt att spara och samtidigt stödja ideella organisationer.

Samtidigt som unga lägger stor vikt vid att stödja ideella organisationer beaktar hela 72 procent företags engagemang i samhällsfrågor och ansvarstagande vid köp av produkter eller tjänster. 70 procent av dem tror även att företag som tar ett samhällsansvar blir långsiktigt lönsamma.

Läs mer fakta om undersökningen i bilaga.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 0703-21 39 95
Erik Jacobsson, presskontakt, Swedbank Robur, tfn: 0704-23 53 33Bilaga


Fakta årets undersökning:
• 91 procent i målgruppen 16-29 år har en positiv inställning till att stödja ideella hjälporganisationer
• 72 procent i målgruppen 60-74 år har en positiv inställning till att stödja ideella hjälporganisationer
• 66 procent av svenska befolkningen har skänkt pengar till en ideell organisation under de senaste 6 månaderna, en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år
• 52 procent av unga mellan 16-29 år har skänkt pengar till en ideell organisation under de senaste 6 månaderna
• 38 procent kan tänka sig att börja spara i ideella fonder – en ökning med 17 procentenheter sedan 2008
• 72 procent av den yngre målgruppen, 16-29 år, beaktar företags engagemang i samhällsfrågor och ansvarstagande vid köp av produkter och tjänster
• 70 procent av de unga, 16-29 år, har uppfattningen att företag som tar ett samhällsansvar blir långsiktigt lönsamma

Undersökningen genomfördes den 19-29 januari
• Antal intervjuade: 701 stycken (telefonintervjuer)
• Undersökningsmålgrupp: Svenska folket 16-74 år. Slumpmässigt och riksrepresentativt urval.
• Uppdragsgivare: Swedbank Robur
• Ansvarig för undersökningen: Argument AB
• Genomförande av telefonintervjuerna: TNS-SIFO

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 550 000 företagskunder med 381 kontor i Sverige, 226 kontor i de baltiska länderna samt 156 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 31 december 2009 uppgick balansomslutningen till 1 795 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 19 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se