Swede resources AB

Swede Resources: Borrstart av PEN-101 Ungern

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:51 CET

 

(Aktietorget: SERS B)

Borrningen av PEN-101 i Penészlek projektet startade i dag tisdag 2002-02-09.

Målet för borrningen är gasformationer i Miocenestrukturen som definierats tack vare den tidigare genomförda 3-dimensionella undersökningen och borrningen inklusive produktionstest beräknas ta en månads tid i anspråk.

Borrplatsen ligger i anslutning till den produktionsanläggning som kommer att användas för PEN-105:s produktion och pipelinen som både ansluter PEN-105 till anläggningen och till exportpipelinen är nu klar och skall provtryckas. Pen-105:s gasproduktion kommer att starta när PEN-101 är färdigborrad och testad.
Om PEN-101 blir förklarad kommersiellt utvinningsbar kan den direkt kopplas till samma anläggning som
PEN-105.

När PEN-101 är färdigborrad och kompletterad kommer borriggen att flyttas till antingen PEN-106 eller
PEN-104 för fortsatt produktionstest.

Ulrich Andersson, VD för Swede Resources kommenterar:
"I mars vet vi om det är en eller två brunnar som sätts i produktion, klart är dock att PEN-105 kommer att sättas i produktion så snart PEN-101 är färdigborrad och pipelinen provtryckt. Som vi tidigare berättat går vi ett intensivt första halvår till mötes med borrningar både i USA och Ungern. Jag är trygg i min förvissning om att Swede Resources kommer att fortsätta sin tillväxt med en ökande takt under det kommande året."

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81, 0709-80 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ).
Ett svenskt gas och oljebolag.
Om Swede Resources AB:
Swede Resources AB (publ) är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag tillgångar i USA och Ungern. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets drivs från huvudkontoret i Vimmerby.