Swede resources AB

Swede Resources: Expansionen fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:52 CET

 

Swede Resources har med ett 5 procentigt deltagande investerat i befintlig oljeproduktion. Brunnen #1 Sun Fee är borrad i Sour Lake Oil Field i Hardin County, Texas.

Projektet innebär att brunnen #1 Sun Fee, som borrades 1993, kommer att renoveras för att säkerställa och öka produktionen. Brunnen har under testproduktion visat tecken på produktionsnivåer kring 70 fat olja per dag. Eventuellt kan fracningen av brunnen också bli aktuell.

Swede Resources ägardel i #1 Sun Fee är 5 %. Operatör är XNP Resources.

VD Ulrich Anderssons kommentar:
"Nu drar vi i gång ännu ett projekt, även denna gång med XNP Resources. Att investera i produktion innebär att vi skurit ner riskerna till ett minimum och att investeringen inom en relativt kort tid, ca sex månader, kan komma vara betald. Denna brunn, #1 Sun Fee, skall inte förväxlas med Sun Fee #1 på High Island."


För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81, 070-980 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ).
Ett svenskt gas och oljebolag.