Swede resources AB

Swede Resources gör genombrott i Ungern.

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 12:00 CET

(Aktietorget: SERS B)

Den första borrningen av två, PEN-104, producerade 3.400 Mcf vid produktionstest av brunnen.

Detta är den första av två borrningar i Ungern tillsammans Petro Pequnia AB. Som tidigare meddelat kommer borriggen att flyttas till nästa borrplats, FGY-2, så snart arbetet är på PEN-104 är avslutat. Två formationer har identifieras under borrningen.


Test 1djup övre 1,262 m djup nedre 1,285 m Formation: Miocene Tuff resultat: Något vatten med gas
Test 2 djup övre 1,064 m djup nedre 1,068 m Formation: Pannonian Clastics resultat: Torr gas, 3.400 Mcf/d*


Man har förutom nästa borrning, FGY-2, identifierat ytterligare 3 möjliga borrplatser.
Utöver Petro Pequnia AB deltar också Ascent Resources Inc och det kanadensiska bolaget DualEx Energy International Inc. of Canada via sitt dotterbolag DualEx Nyirseg Inc i detta borrprojekt.

Swede Resources AB har 0,5 % W.I*. i projektet

Bolaget ser detta som en stor framgång i sin satsning på den europeiska marknaden vilket kommer att ge Swede Resources AB möjlighet att fortsätta sin expansion utanför USA.

Ungern är sedan 1999 medlem i NATO och sedan 2004 medlemsstat i EU och har en väl utbyggd infrastruktur för hantering av gas.
För vidare information se vår hemsida, www.swederesources.se, under fliken pågående projekt.

* Working Interest: Avser ägarandel i en borrning/brunn som ger motsvarande rätt till intäkter och skyldighet att bestrida de kostnader som driften av en brunn medför. Ägandet är direkt och man har en lagfart på sin andel.
* Mcf/d: Tusen kubikfot per dag

För ytterligare information kontakta:
Ulrich Andersson, Vd. Telefon 0492-180 81.
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81.

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se