Swede resources AB

Swede Resources: Görbeháza-1 och Görbeháza-5 sålda

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:26 CET

Görbeháza-1 (GH-1) och Görbeháza-5 (GH-5) har avyttrats till JKX Oil & Gas Plc (JKX) och Hungarian Horizon Energy Ltd (HHE). Köpeskillingen är uppdelad i två delar, en del vid undertecknandet av avtalet och en del som knyts till GH-1:s produktion. Summorna är enligt avtalet konfidentiella.

Brunnarna GH-1 och GH-5 borrades i Hajdúdorog, tidigare benämnt Panhandle-området. Hajdúdorog är det 120 kvadratkilometer stora område i den nordvästra delen av Nyirség-tillståndet, vilket farmades ut till JKX och HHE.
GH-1 borrades under 2009 och förklarades kommersiellt utvinningsbar, brunnen anslöts till det kommersiella distributionsnätet i augusti 2010. GH-5 borrades under april 2010 och produktionstester visade att brunnen var vattenförande och därmed inte kommersiellt utvinningsbar.

Ascent Resources och Dualex har också avyttrat sina andelar till JKX och HHE som tack vare denna uppgörelse äger 50 % vardera i dessa brunnar.

Vd Ulrich Anderssons kommentar.

"Vi har genom denna affär frigjort utrymme för Swede Resources fortsatta expansion på den ungerska marknaden. Trots den relativt lilla andelen kommer Swede Resources göra en god affär, tack vare att köpeskillingen även knutits till GH-1:s produktion. Denna uppgörelse innebär också att vi i vår ungerska verksamhet kommer kunna fokusera mer på Penészlek-projektet och vår senaste satsning i Ungern Pelsolaj vilket vi äger 10 % av."

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81, 0709-80 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ).
Ett svenskt gas och oljebolag.