Swede resources AB

Swede Resources: Information om Teckningsoptioner (TO1 B)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:13 CEST

(Aktietorget: SERS B)

Extra bolagsstämman den 9 maj 2008 i Swede Resources AB (publ) beslutade att ge ut teckningsoptioner i två serier. Teckningsoptioner av serie 1B har teckningstid mellan den 1 april 2009 till den 30 juni 2009 och berättigar till teckning av nya aktier av serie B för 3,25 kronor per aktie.

Innehavare av teckningsoption av serie 1B kan påkalla inlösen av optionen genom att fylla i anmälningssedeln och skicka in den till Aqurat Fondkommission AB, som bistår bolaget med att administrera aktieteckningen.

För att inte rättigheterna förenade med teckningsoptionen skall upphöra krävs dock att anmälan om teckning har skickats in senast klockan 15.00 den 30 juni 2009. Betalning skall ske samtidigt.

När Aqurat Fondkommission erhållit anmälningssedel och teckningslikvid, bokas teckningsoptionerna ut från tecknarens vp-konto och Interimsaktierna (IA B)bokas in.

Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner finns att ladda hem på följande länkar:

http://www.aqurat.se
http://www.swederesources.se/pdf/swede_to1_anmalan.pdf


Swede Resources AB (publ)
Ett svenskt olje- och gasbolag

För ytterligare information kontakta:
Ulrich Andersson, VD.
Telefon: 0492-180 81, 0703-76 05 15

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se