Swede resources AB

Swede Resources: Kallelse till årsstämma i Swede Resources AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:43 CEST

 

(Aktietorget: SERS B)

Aktieägarna Swede Resources AB (publ) org nr 556611-6934 kallas härmed till årsstämma torsdagen 14 maj kl 16.00 på bolagets kontor Sevedegatan 34, 59837 Vimmerby.

Ärenden enligt bolagsordningen, förslag till valberedning, samt aktuell information.

Kallelse samt styrelsens beslutsförslag sänds med post till samtliga kända aktieägare och kommer finnas tillgängliga tillsammans med redovisningshandlingar på bolagets hemsida www.swederesources.se senast 14 dagar före årsstämman.

Anmälan om deltagande till Olle Björck telefon
0492-18081, fax 0492-170 81 eller e-post info@swederesources.se senast 11 maj 2009.