Swede resources AB

Swede Resources: Länsrätten i Kalmar Län avslår överklagande

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:53 CEST

(Aktietorget: SERS B)

Swede Resources AB, med sitt dotterbolag Petro Pequnia AB, har fått avslag på sin överklagan gällande mervärdesskatt för taxeringsåren 2005, 2006 och 2007. Bolaget återkommer längre fram med ytterligare information rörande detta mål.

Swede Resources VD Ulrich Andersson kommenterar:
"Vi kommer nu att studera domslutet tillsammans med våra experter på mervärdesskatt och därefter avgöra hur vi skall gå vidare. Det är dock viktigt att notera, att om vi beslutar oss för att acceptera avslaget så kommer detta inte att påverka bolagets kassa. Erforderliga medel för detta, sammanlagt 621 326 kronor, finns redan på bolagens skattekonton."


Swede Resources AB (publ)
Ett svenskt olje- och gasbolag

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig.
Telefon: 0492-180 81, 0709-80 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se


Om Swede Resources AB:
Swede Resources AB (publ) är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar i framför allt Texas/Louisiana, USA, samt i Ungern. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets drivs från huvudkontoret i Vimmerby.