Swede resources AB

Swede Resources: Swede Resources AB's företrädesemission stängd

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 14:38 CET

(Aktietorget: SERS B)

Swede Resources AB har genomfört en företrädesemission av nya aktier kombinerat med teckningsoptioner. Emissionen om 8,8 Mkr, som var säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium samt via teckningsförbindelser från huvudägarna, blev fulltecknad.

Emissionen tecknades till 53,6 % varvid garantikonsortiet kommer teckna sig för resterande 46,4 %. Totalt har det tecknats 5 318 764 units bestående av en ny B-aktie och en teckningsoption av serie 3B. Varje innehavd teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juli 2010 - 30 juni 2011 teckna en B-aktie till kursen 3,00 kr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Swede Resources tillföras 15 956 292 kr.

När emissionen är registrerad hos bolagsverket kommer handel med teckningsoptioner av serie 3B (TO 3 B) att upptas på AktieTorget.

Vid denna transaktion har G&W Kapitalförvaltning AB agerat som bolagets finansiella rådgivare och Aqurat Fondkommision AB har agerat som kontoförande institut.

Ulrich Andersson, VD för Swede Resources kommenterar:
"Med den här emissionslikviden står vi nu väl rustade att möta 2010. Året kommer få en intensiv start i och med att borrningar påbörjas i både USA och Ungern. I USA kommer borrningarna tillsammans med Drillmar Energy Inc. att påbörjas före årsskiftet, det gäller brunnen Coates #1,.Därefter fortsätter man med Smedes #3, troligtvis under det första kvartalet 2010.
I Ungern planeras borrstart av PEN-101 och PEN-106, även det under första kvartalet. Lägg därtill de planerade driftstarterna av PEN-105, Görbehaza 1 och de fortsatta produktions-testerna av PEN-104, så inser ni att Swede Resources ökar tempot rejält. Det kommer med andra ord att bli en spännande start på 2010, med möjlighet till en betydligt ökad omsättning.Och med de här raderna vill jag passa på och önska er alla en riktigt Gott Nytt År 2010!"

Swede Resources AB (publ)
Ett svenskt olje- och gasbolag.

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig.

Telefon: 0492 - 180 81, 070 - 980 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se