NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Sweden Urban Arena – tillsammans utvecklar vi morgondagens mötes- och handelsplatser

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2016 10:21 CET

Branschorganisationerna Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) tar nu ett gemensamt initiativ och arrangerar höstens viktigaste konvent inom området köpcentrum och handelsplatser. Syftet är att sammanföra fastighetsägare, kommun, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade i ett samhälle där människor bor och verkar.

Den 11 oktober slår vi för första gången upp dörrarna till Sweden Urban Arena, en ny nationell arena där våra målgrupper inom köpcentrum, stadsplanering, detaljhandel och food & beverage kan mötas och nätverka, ta till sig ny kunskap, inspireras och diskutera sina hjärtefrågor. Genom att tre intresseorganisationer nu gör en gemensam konferens kan vi vidga och föra samman våra respektive målgrupper för att på så sätt få större utväxling i utvecklingsfrågor och samarbeten över gränserna.

”Det här ser vi som startskottet för ett nytt sätt att samverka. Vi har tidigare saknat en gemensam arena för alla oss med intresse av att utveckla mer attraktiva handelsplatser. Med Sweden Urban Arena öppnar vi upp för att kunna skapa den arenan” säger Marika Wærn, vd NCSC.

”Denna nya arena kommer att bli uppskattad och välbesökt utifrån många olika perspektiv” säger Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare. ”Vi fokuserar nu på ett gemensamt tillfälle där våra målgrupper samlas, istället för att som tidigare anordna tre olika konkurrerande event. Genom samarbetet mellan våra tre organisationer kommer vi tillsammans att stärka och utveckla branschen!”

”Våra olika organisationer har många beröringspunkter och gemensamma intressenter. Att utveckla levande orter och livfulla städer kräver helhetssyn, engagemang och kunnande. Med Sweden Urban Arena kraftsamlar vi för att vässa våra olika destinationer” säger Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor.

Sweden Urban Arena blir ett heldagskonvent med efterföljande middag och kommer att äga rum på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Organisationerna som står bakom Sweden Urban Arena:

Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande, medlemsstyrd och branschöverskridande intresseorganisation som arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Utmärkande för verksamheten är samarbetet mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. I Svenska Stadskärnor samverkar SKL, Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Trafikverket, Boverket samt 170 enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer.

Sveriges Centrumutvecklare är en riksorganisation och ett nätverk som i dag har nästan 200 personliga medlemmar. Nätverket arbetar för att stödja, utveckla och stärka yrkeskåren i branschen. Våra medlemmar fungerar som kollegor till varandra, de nätverkar och byter erfarenheter, hjälper och stöttar varandra i sitt dagliga arbete.

NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) arbetar för en kontinuerlig utveckling av nordiska köpcentrum och handelsplatser, som en integrerad del av samhället. Detta görs genom att främja samarbetet mellan investerare, fastighetsägare, hyresgäster, kommuner och myndigheter. På så sätt gynnar NCSC etablering och utveckling av attraktiva och väl fungerande köpcenter och handelsplatser i samtliga medlemsländer.

Kontakt

För mer information om Sweden Urban Arena:

Marika Wærn, vd NCSC
marika.waern@ncsc.se, 070-828 28 91

Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare
marlene.hassel@hassel-co.se, 070-657 52 99

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor
bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se, 070-223 86 24

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.