Swedia Networks AB

Swedia Networks i stor bredbandsaffär med Ronneby

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 00:00 CET

Swedia Networks har vunnit en mångmiljonaffär och ett tioårigt avtal med Ronneby Miljö & Teknik AB. Swedia Networks tar helhetsansvar som stadsnätsoperatör i kommunen och levererar också det fysiska nätet. I Swedia Networks uppdrag ingår att utveckla Ronnebys stadsnät med såväl tjänster som användare samt svara för nätets drift och underhåll 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Redan den 1 mars 2004 ska användarna kunna ansluta sig.

- Swedia Networks har lång erfarenhet inom stadsnätsområdet, men rollen som stadsnätsoperatör är en förhållandevis ny satsning som redan visat sig mycket framgångsrik. Swedia Networks satsar på att bli ledande stadsnätsoperatör och i somras tecknades en liknande affär med Östhammars kommun säger Jan Sjöqvist, VD i Swedia Networks.

Stadsnät är ny marknad som vuxit fram i takt med offensiv satsning från landets kommuner och regering för att ge invånarna, företag och offentlig verksamhet effektiva bredbandsnät för service, information och handel. Med affären i Ronneby, som är en unik stadsnätsaffär, har Swedia Networks fått en ännu starkare position på den svenska bredbandsmarknaden.

Inom ett och ett halvt år ska de flesta av invånarna och företagen i Ronneby kommun ha tillgång till stadsnätet och tjänsterna vara utvecklade för att attrahera så många användare som möjligt.

- Ungefär 90 procent av kommunens invånare kommer att få tillgång till stadsnätet när det är färdigutbyggt, säger Jan-Anders Palmqvist, kommunalråd, Ronneby kommun. Projektet kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet och redan den första mars 2004 ska de första Ronnebyborna kunna ansluta sig till stadsnätet.

Swedia Networks tar även ansvar för installation av radiolänk och aktiva komponenter i form av produkter från Cisco och Zyxel.

För mer information, kontakta Swedia Networks:
Anders Persberg, Projektledare stadsnät, 0706 44 54 21
Jonas Tapper, Business Manager, 0703 59 91 00
Christine Kullgren, Informationsansvarig, 0736 25 84 91