Swedia Networks AB

Swedia Networks tar helhetsansvar som stadsnätoperatör i Östhammar

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 12:23 CEST

Swedia Networks och Östhammars Kommun har tecknat ett femårigt avtal som innebär att Swedia Networks tar helhetsansvar som Stadsnätoperatör. Swedia Networks åtagande är att utveckla det nya stadsnätet med såväl tjänster som användare samt svara för service av nätet dygnet runt, året om. Swedia Networks påbörjade under 2002 utveckling och byggnation av bredbandsnätet i Östhammar. För en kommun som Östhammar betyder ett väl fungerande bredbandsnät att nya företag och invånare kan lockas att etablera sig i kommunen.

Näringslivet är beroende av att säkra och kostnadseffektiv tele- och datakommunikation. Den offentliga verksamheten likaså. Via stadsnät kan även stora besparingar göras genom samordnade lösningar. Östhammars invånare får via Stadsnätet tillgång till ett antal olika tjänster som t ex IP-telefoni, Internet service provider (olika internettjänster samlade på ett ställe) och möjlighet nå myndigheter via webben dygnet runt.

Nu väljer Östhammars kommun att ge Swedia Networks förnyat förtroende i form av helhetsansvar för att fylla nätet med tjänster som ger kommuninvånarna den service och underhållning som efterfrågas.

Affären med Östhammars kommun är banbrytande för Swedia Networks, och även unik i sitt slag i Sverige.

Swedia Networks har utvecklat affärskonceptet Stadsnätsoperatör och uppdraget i Östhammar blir det första i sitt slag där utbyggnad och tjänsteinnehåll inklusive dygnet runt-service till användarna hålls samman och löpande utvecklas, säger Robert Sporrong, affärsansvarig i Swedia Networks. Vi satsar offensivt på att erbjuda kommunerna helhetslösningar för stadsnäten och ser den här affären som den första i en förhoppningsvis lång rad. Swedia Networks har byggt många stadsnät men att även ta rollen som stadsnätoperatör är resultatet av en ny satsning.
Projektet startar den 1 september 2003 och planen är att användarna i Stadsnätet börjar anslutas i slutet av 2003 och under hela 2004. Tjänster kommer att erbjudas i takt med att anslutningarna är klara. Värdet på affären beräknas till drygt 13 MSEK. Detta gör Östhammars Stadsnät till en av de större Stadsnätaffärerna i Sverige.

Vill du veta mera, kontakta:
Robert Sporrong, Säljare och affärsansvarig, Swedia Networks 060 - 67 99 70
Christine Kullgren, Kommunikationsdirektör, Swedia Networks, 070 - 696 42 12
Du kan också läsa mera på www.swedianet.se

Swedia Networks bygger, övervakar och underhåller alla typer av fasta och mobila nät för tele- och datakommunikation. Vi har en riktsäckande organisation i Sverige och kompetent närvaro i flertalet europeiska länder. Totalt är vi närmare 3 000 medarbetare med bred teknisk kompetens och omfattande erfarenhet. Koncernens omsättning 2002 var ca 3 000 MSEK. Ägare till koncernen Swedia Networks är Telefos vars huvudägare är Industri Kapital.