Swedia Networks AB

Swedia Networks tar ledande position inom service och leveranser

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 16:41 CEST

Swedia Networks har idag tecknat en avsiktsförklaring med TeliaSonera rörande service och leveranser till såväl fasta som mobila teleoperatörer och service providers i Sverige. Därmed tar Swedia Networks en ledande position på marknaden.

Avsiktsförklaringen avser ett samarbete där Swedia Networks blir exklusiv leverantör till TeliaSoneras operatörskunder. Avtalet beräknas träda i kraft under sommaren och gäller minst t o m 2009.

Swedia Networks får en s k sole supplier status gentemot TeliaSoneras operatörskunder. Detta förstärker Swedia Networks position som Sveriges ledande serviceleverantör till operatörer och service providers, inom såväl fasta som mobila nät.

- ”Vi får en ökad möjlighet att erbjuda våra kunder ett helhetsåtagande inom service och leveranser i samband med kopplingar till TeliaSoneras nät. Helt i linje med vår strategi att vara ledande på service och leveranser av fasta och mobila nät.”, säger Axel Hjärne, vice VD i Swedia Networks.

- "Våra operatörskunder får genom detta samarbete en entreprenör som tar hand om leveranser och service i TeliaSoneras nät. "Det innebär att vi gemensamt får smidigare och snabbare processer, vilket vi tror kommer att innebära både högre kvalitet och lägre kostnader”, säger Susanne Jacobsson, Chef för TeliaSonera Networks Sales.


Om ni har frågor, var vänlig kontakta:
Axel Hjärne, vice VD, Swedia Networks, 070-5488432
Bo Eriksson, Business Manager, Swedia Networks, 070-5334936
Christine Kullgren, Informationschef, Swedia Networks, 0736-25 84 91
Susanne Jacobsson, Chef TeliaSonera Networks sales, 070-5904500