Swedia Networks AB

Swedia Networks vinner serviceavtal i Värmland

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:00 CEST

Tre värmländska kommuner: Hagfors, Munkfors och Forshaga har ingått avtal med Swedia Networks för drift och underhåll av orternas gemensamma fibernät.

Avtalet innebär att Swedia Networks ansvarar för driften och underhållet av nätet, dygnet runt och året runt. Serviceavtalet med Swedia Networks löper på tio år. Fibernätet är redan i drift i stora delar av kommunerna och beräknas vara helt utbyggt i sluten av 2005.

- Fibernätet ger oss större möjlighet till samverkan på kommunal nivå. Att vi göra detta gemensamt med Munkfors och Forshaga kommun är ett sätt för oss att dela på investeringen med andra projekt som genomfördes samtidigt, bland annat ett vattenlednings- och banvallsprojekt och därigenom hushålla med kommunens pengar, säger Johnny Lövgren, IT-chef, Hagfors kommun.

- Fibernätet kommer även att indirekt kunna nyttjas av invånarna och företagarna i regionen genom att det utgör en del av infrastrukturen i ett länsövergripande projektet, IT-Värmland. Där de får tillgång de senaste datakommunikationstjänsterna, fortsätter Johnny Lövgren.

- Att de tre värmländska kommunerna har valt oss som drift och underhållsleverantör gläder oss naturligtvis mycket och visar att vår satsning på drift och underhåll är helt rätt. Lokala och regionala nät har ett allt större behov av dess tjänster och vi har tecknat ett flertal avtal den senaste tiden, säger Jonas Tapper, affärsområdesansvarig för stadsnät på Swedia Networks.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Tapper, Business Manager, Swedia Networks AB, mobil 0703-59 91 00
Johnny Lövgren, IT-chef, Hagfors kommun, mobil 070-544 01 70