Swedish Biogas International AB

Swedish Biogas International AB får nya delägare

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:59 CET

Linköpingsföretaget Swedish Biogas får nytt kapital för fortsatt expansion. Två andra
Linköpingsföretag tillför de resurser som krävs för att möta intresset från världsmarknaden.

Intresset för förnyelsebar energi ökar kraftigt. Swedish Biogas International AB bildades 2005 och är
det privata bolag som exporterar den teknik som Svensk Biogas AB och Tekniska Verken AB i
Linköping har utvecklat under 10 år.

För att möta en ökad efterfrågan internationellt krävs en större organisation i Linköping. Där ska
företaget kommersiellt kunna kommersialisera företagets unika kompetens för fordonsbränsle och
elektricitet. Dessutom ska etanolfabrikerna göras mer energieffektiva och ekonomiskt
konkurrenskraftiga.

De två nya delägarna är Lindsténs Cityfastigheter AB samt Mannerssons Fastighets AB.

Nuvarande ägare av Swedish Biogas International AB samt de två företagsledarna Peter Lindstén och
Gustaf Mannersson drivs alla av ett starkt miljöintresse. Nysatsningen bygger också på vikten av att
snabbt utnyttja det försprång som tekniken har i Linköping. Tidsfönstret är begränsat.

”Sverige talar mycket om den möjlighet som finns att exportera miljökunskap men att företagen
antingen saknar verklig erfarenhet eller kapital. Med den här lösningen kan Swedish Biogas
International AB faktiskt visa att det här går att göra” säger Gustaf Mannersson, VD för Mannerssons
Fastighets AB.

” Lindsténs Cityfastigheter AB vill medverkar till att Linköping utvecklar sin tätposition inom biogas
och dess vida tillämpningar för ekonomin och miljön i världen” säger Peter Lindstén, VD.

”Vi ligger i första ledet,. Med den här lösningen kan vi även i fortsättningen vara med i toppstriden”
säger Stig Holm Ordförande Swedish Biogas International AB.

För ytterligare frågor kontakta
Peter Undén, VD Swedish Biogas International AB, tel: 0733-994835 alt. 070-3408141
Peter Lindstén VD Lindsténs Cityfastigheter AB, tel: 070-590 32 56