Exportrådet

Swedish Business Awards uppmuntrar tillväxt, samhällsansvar och entreprenörskap

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:54 CEST

Under hösten delas Swedish Business Awards ut i Litauen, Estland och Lettland. Utmärkelserna ska inspirera till internationella etableringar och samarbeten, genom att lyfta fram positiva exempel på företagande i Baltikum.

Utmärkelsen inrättades 2006 av Sveriges ambassad i Litauen, Svenska Exportrådet, Swedbank och TeliaSonera. Projektet syftar till att visa framgången med det svensk-baltiska samarbetet med betoning på innovation, affärsframgångar och bidrag till samhället i stort.

-         Idén är att lyfta fram goda exempel som inspirerar och förändrar samt att lära av dem. Att uppmuntra drivna entreprenörer och svenska företagsetableringar i Baltikum, bidrar också till ett innovativt och ekonomiskt utbyte mellan länderna, säger Mantas Zalatorius, tf regionchef för Exportrådet i Central- och Östeuropa.

Tre utmärkelser delas ut vid varje event i respektive land. Den första utmärkelsen går till det snabbast växande svenska företaget, mätt i högsta omsättningsökningen i procent under det senaste året. Den andra utmärkelsen delas ut till en person eller ett företag som har tagit samhällsansvar och bidragit till en gynnsam och hållbar samhällsutveckling. Slutligen ges den sista utmärkelsen till årets unga entreprenör (under 35 år), som bidrar till hållbara affärer som gör skillnad på marknaden eller för samhället i stort.

Swedish Business Awards 2010 delas ut i samband med ett möte om ungdom, kreativitet och entreprenörskap. Först ut är Litauen den 20 oktober, följt av Estland den 26 oktober och Lettland den 24 november. På programmet finns förutom nomineringarna, även föreläsningar och välkomsttal av Sveriges ambassadörer och premiärministrarna i Litauen och Estland. Dessutom kommer konsulten Fredrik Härén under alla de tre mötena, tala om hur ”en explosion av kreativitet från utvecklingsländer kommer att förändra världen”. Föreläsningen banar väg för en paneldebatt som ska diskutera affärsmöjligheter i framtiden.

-         Det är ett mycket bra forum för diskussion och nätverkande! På Swedish Business Awards möts baltiska och svenska beslutfattare samt företagsledare för att diskutera framtida samarbeten som främjar internationalisering av företag i vår region, säger Mantas Zalatorius.

Swedish Business Awards äger rum den:

20 oktober
på Swedbank Auditorium i Vilnius, Litauen

26 oktober
på Tallin University of Technology i Estland

24 november
på Stockholm School of Economics i Riga

För mer information se www.swedishbusinessawards.com.
___________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:


Mantas Zalatorius, tf regionchef för Exportrådet i Central- och Östeuropa tel. +370 5 212 6155
Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet tel. 076 11 47 794

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.