RISE Research Institutes of Sweden AB

Swedish ICT kraftsamlar för spinoffbolag

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 14:25 CEST

Sju spinoffbolag med totalt tolv personer från kretsen kring forskningsinstituten inom Swedish ICT bildar nu ”Level-6”, ett kluster där spinoffbolagen genom nätverkande och erfarenhetsutbyte ska öka möjligheterna att snabbare nå ut på marknaden. Närheten till forskningskompetensen inom Swedish ICT-instituten SICS, Acreo och Interactive Institute – där flertalet av bolagen har sina rötter – är jämte de breda kontaktytor och gedigna erfarenheter som finns inom instituten några av styrkorna hos Level-6.

– Många startups har likartade utmaningar, och kan lära mycket av varandra. Genom att sitta i ett kluster i en gemensam lokal förbättras oddsen för att snabbare få fotfäste på marknaden, säger projektledaren Adam Edström.

Ett viktigt syfte är också att stärka möjligheten för fler forskare inom Swedish ICT att kommersialisera sina forskningresultat.

– Det finns utrymme för fler spinoffbolag inom Level-6.

Level-6 har ambitionen att i största möjliga mån samarbeta med befintliga inkubatorer, finansiärer, myndigheter och andra aktörer i det svenska innovationsekosystemet, och samtidigt i än högre grad bidra till detta ekosystem med forskningskompetensen som finns inom Swedish ICT.

De sju bolag som ingår i Level-6 från början är:

Namnet Level-6 syftar dels på belägenheten på sjätte våningen i Electrumhuset i Kista, och dels på rötterna hos SICS, men även på ”Technology Readiness Level 6”, den tekniknivå många spinoffbolag befinner sig på i början av sin existens (se http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level)

För mer information kontakta Adam Edström, projektledare för Level-6, adam.edstrom@sics.se, 0702-579734.

SICS Swedish ICT är Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad informations- och kommunikationsteknik. SICS bedriver mycket avancerad forskning inom strategiska teknikområden i nära samarbete med svensk och internationell industri och akademi. Forskningen på SICS ligger i framkanten av ny teknik, med ett perspektiv som sträcker sig längre in i framtiden än industrins egen FoU.