Swedish Liquor Company AB

Swedish Liquor Company: Dotterbolaget Wet Willies Europe AB tecknar första franchiseavtalet om tre restauranger i Paris

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:04 CEST

Swedish Liquors Company AB:s helägda dotterbolag Wet Willies Europe AB tecknar det första franchiseavtalet om tillsammans tre restauranger och barer i Paris. Den så framgångsrika amerikanska bar- och restaurangkedjan Wet Willies har nu fått fäste i Europa. Drinkkulturen med "frozen drinks" är på stark frammarsch utanför USA. Franchisetagaren i Frankrike är EURL Frozen France och kommer under 2005 sätta upp tre restauranger i Paris tillsammans med Wet Willis Europe AB.

Under 2005 kommer fler franchisekontrakt slutas inom fler europeiska länder. Sedan april 2004 är Wet Willies Europe AB med lem i Svenska Franchiseföreningen

På samtliga restauranger kommer vodka, gin etc. från Swedish Liquors varumärke Noblesse att användas. Därmed öppnas också marknaderna för Noblesse Liquor i de länder där Wet Willies Europe blir etablerat. För moderbolaget innebär det en uppjusterad omsättning och därmed vinstökning för koncernen med ca 3.000.000 kr under 2005 mot i förväg planerad budget.

Enligt tidigare uppgifter från Swedish Liquor Company AB skulle Wet Willies Europe AB vara ägt till 49 procent av bolaget. Med de styrkebesked de två fulltecknade emissionerna givit har det inneburit att vår amerikanska partner istället tecknat ett avtal med Swedish Liquor Company AB i vilket det svenska bolaget förfogar över de europeiska rättigheterna till varumärket och affärskonceptet.

En kommentar säger Gustaf Andersson, Swedish Liquor Company AB;
- För aktieägarna och bolaget innebär dagens positiva besked om etableringen i Frankrike ett styrkebesked. Vi har kunnat behålla Wet Willies Europe AB som ett helägt dotterbolag inom koncernen. Nu står ytterligare partners i länder inom medelhavsområdet och väntar på att få teckna avtal med oss.

För presskontakter kontakta VD Gustaf Andersson, tel.040-971100

Malmö 2004-10-01
Swedish Liquor Company AB

Mera information - se bolagets hemsida http://www.swedishliquor.com

Swedish Liquor Company AB bildades 2002 och erbjuder marknaden ett brett sortiment av smaksatt vodka och gin av högsta kvalitet. Verksamhetskonceptet består av fem huvudpunkter som tillsammans utgör varumärkets - Noblesse of Sweden - kvalitetsprofil, nämligen
… att utveckla smaker
… att kontraktera lokala producenter
… att exponera varumärket
… att hitta rätt distributionskanaler
… att erbjuda ett mycket attraktivt pris