Swedish Liquor Company AB

Swedish Liquor Company förvärvar H2 Production AB i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 11:32 CEST

Swedish Liquor har förvärvat H2 Production AB från Scanvikgruppen AB i Stockholm som äger Helsingborgsfabriken genom sitt dotterbolag H2 Helsingborg AB. Efter förvärvet kommer Scanvikgruppen att äga 7,2 procent av Swedish Liquor Company AB och Scanviksgruppens huvudägare Claes Wollter tar plats i styrelsen för Swedish Liquor Company AB.

"Endast de renaste råvarorna ingår i våra produkter" säger Gustaf Andersson, koncernchef koncernchef för Swedish Liquor Company AB. Det är därför av stor fördel för oss att tillsätta naturligt källvatten i vår smaksatta vodka och gin i stället för kranvatten som de flesta av våra konkurrenter gör. Detta ger oss kvalitetsmässiga fördelar på marknaden säger Gustaf Andersson.

I Sverige finns endast ett fåtal vattenproducenter som har godkänt naturligt mineralvatten vilket kan produceras i stora volymer och är godkänt av Svenska Livsmedelsverket Det är ingen tillfällighet att två av dessa vattenproducenterna ligger i Helsingborg och endast tre kilometer från varandra. Detta i ett område som är geologiskt unikt i norra Europa. I likhet med grannen Ramlösa har H2 alkaliska karbonatvatten som är väl beprövade som hälsovatten med högt PH-värde. H2:s naturliga mineralvatten uppfyller dessutom EU:s skärpta kvalitetskrav inklusive godkänd låg halt av flourid.

H2 Production AB:ss naturliga mineral- och källvatten har filtrerats genom berggrundens olika skikt av sand leror och kol under 100-tals år och är därmed unikt till sin sammansättning. I båda fallen är vattenkvaliteten i huvudsak den samma och skiljer sig endast marginellt vid olika borrdjup.

Ett annat mått på hög kvalitet är att H2 Production AB:s vatten produceras såväl kolsyrat som stilla vilket varit en av framgångsfaktorerna när H2 Production AB har blivit marknadsledande inom segmentet"Private Brands" i Sverige. Kunder som Astra Zeneca, Edsbacka krog, Sofiero slott, Svensk Tenn och ett hundratal andra får sitt vatten med egen etikett från H2 Production AB.

Det formella övertagandet av H2 Production AB skedde den 1 oktober 2004. Förutom att använda naturligt mineral- och källvatten i de egna produkterna kommer Swedish Liquour AB utnyttja sina egna säljkanaler i Kanada, USA, England och övriga Europa, för att få större försäljningsvolym för mineral- och källvattnet från H2 Production AB.

Swedish Liquour AB:s andra helägda dotterbolag Wet Willies Europe AB kommer att förlägga sin produktion och tillverkning till samma lokaler som H2 Production AB idag har i centrala Helsingborg. Verksamheten i Helsingborg kommer därmed att expandera.

För presskontakter kontakta VD Gustaf Andersson, tel.040-971100

Malmö 2004-10-07
Swedish Liquor Company AB
www.swedishliquor.com

Mera information - se bolagets hemsida http://www.swedishliquor.com


Swedish Liquor Company AB bildades 2002-10-01 och erbjuder marknaden ett brett sortiment av smaksatt vodka och gin av högsta kvalitet. Verksamhetskonceptet består av fem huvudpunkter som tillsammans utgör varumärkets - Noblesse of Sweden - kvalitetsprofil, nämligen
… att utveckla smaker
… att kontraktera lokala producenter
… att exponera varumärket
… att hitta rätt distributionskanaler
… att erbjuda ett mycket attraktivt pris
och nu …att kunna erbjuda mineral- och källvatten