Swedish Meats

Swedish Meats delar ut guldtackor för god djuromsorg

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2006 16:01 CEST

Årets vinnare av Guldtackan, djuromsorgens högsta utmärkelse, mottog i dag sina priser i samband med Swedish Meats årsstämma i Stockholm. Båda pristagarna belönades med 30.000 kronor vardera. Det var också jubileum för Guldtackan som instiftade för 20 år sedan.

– Det har hänt mycket under dessa år. Debatten om djuromsorgen har i omgångar varit väldigt intensiv. Just nu upplever jag inte att debatten är speciellt intensiv i ett större perspektiv, det såg helt annorlunda ut för fyra år sedan. Detta ser jag som en indikation på att vårt intensiva arbete med att förbättra djuromsorgen givit resultat, d.v.s. vi har faktiskt blivit bättre på att styra och kvalitetssäkra all hantering av levande djur från gård till slakteri, sa Swedish Meats koncernchef Åke Modig på stämman.

– Vårt arbete med djuromsorg ger resultat vilket vi kontinuerligt följer och redovisar i vår årliga miljö- och etikredovisning. Det finns inget annat slakteriföretag som kan uppvisa en så detaljerad redovisning som vi gör.

Guldtackans jury som utsåg vinnarna bestod av: Britta Andersson Swedish Meats styrelse, Lennart Andersson Svensk Mjölk, Karin Jonsson Swedish Meats, Sven Stensson SDR, Linda Keeling SLU, Gunnela Ståhle LRF, Sven-Olov Lööv Land Lantbruk, Johan Beck-Friis Sveriges veterinärförbund, Matz Hammarström Djurskyddsmyndigheten och Niklas Warén Ica.

Uppfödarpriset till Lena och Ingemar Persson
Uppfödarpriset, som delas ut till en djurproducent som visat på speciellt god djuromsorg i kombination med hållbar och lönsam produktion gick i år till Lena och Ingemar Persson från Lapserum Gamleby norr om Västervik. Juryns motivering var:

”För en grisproduktion med djuromsorg och känsla för djurens behov i fokus, vars goda resultat visar att lönsamhet inte står i motsats till god välfärd för djuren, utan tvärtom stimulerar varandra. De har en integrerad produktion och jobbar med optimism och framåtanda. Båda makarna har ett gediget kunnande och arbetar med ett företag präglat av ordning och reda och en god miljö för både djur och människor. Lena och Ingemar har också genom många år öppet presenterat sin djurhållning och varit inspiratörer i djuromsorgsarbetet.”

Forskarpriset till Charlotte Hallén Sandgren
Forskarpriset gick i år till Charlotte Hallén Sandgren, Svenska Djurhälsovården, från Kalmar. Priset delas ut till den som genom forskning som på ett praktiskt sätt bidragit till en bättre djuromsorg. Juryns motivering var:

”För ett forskningsarbete med omfattande projekt där djurens välfärd satts i centrum. Genom att få fram välfärdsparametrar för djuren har djuromsorgsarbetet förts framåt. Charlotte har i samarbete med forskningen i Sverige och Danmark utarbetat förslag till parametrar för mjölkkor som nu testas praktiskt i svenska mjölkbesättningar. Hennes forskargärning präglas av ett personligt engagemang som, i kombination med en god pedagogisk förmåga, lett till att Charlotte Hallén Sandgren på ett utmärkt sätt lyckats föra fram sitt budskap.”

Fakta om Guldtackan
Djuromsorgens högsta utmärkelse Gultackan, instiftades 1986 och delas ut till personer som främjat den svenska djuromsorgen. Priset delas ut vartannat år. Ett pris går till en uppfödare, ett andra pris går till en forskare som gjort stora insatser för att förbättra djuromsorgen. Genom åren har en rad framstående forskare kring djurbeteende och djurhälsa belönats liksom bönder, slakteripersonal och djurtransportörer som visat särskilt gott handlag med djur. Bakom priset står det bondeägda slakteriföretaget Swedish Meats och Sveriges största lantbrukstidning Land Lantbruk.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, informationsdirektör, Swedish Meats, tel 08-725 82 16,
073-068 35 70
Karin Jonsson, djuromsorgsansvarig veterinär, Swedish Meats, tel 046-72 14 31,
070-835 09 50

Telefon till pristagarna:
Lena och Ingemar Persson, 0493-660 41
Charlotte Hallén Sandgren, 0702-62 32 57

Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 3 500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 9 miljarder kronor.
Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.