Swedish Meats

Swedish Meats drar tillbaka fusionsförslag – inga förutsättningar för en lyckad fusion

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 16:30 CET


Redan november 2005 framförde Swedish Meats ett förslag till KLS om fusion mellan föreningarna. Därefter har ett antal möten mellan representanter för respektive styrelse och företagsledning ägt rum.

Swedish Meats har gett ett attraktivt förslag avseende fusion, där båda parterna kan bli vinnare och i synnerhet slaktdjursleverantörerna. Båda föreningarna har varit överens om att det finns betydande synergieffekter vid en fusion, vilket skulle leda till en effektivisering som hela branschen är i behov av.

– Vi hade hoppats på ett snabbt och positivt besked från KLS styrelse eftersom vi ser stora fördelar med en fusion för båda föreningarnas leverantörer. Beskedet har tyvärr uteblivit, säger Sören Kvantenå.

– För att en fusion ska lyckas måste det finnas ett genuint intresse från båda parter. KLS har med all tydlighet visat att man inte är intresserad av en fusion med Swedish Meats. Då finns det heller inga förutsättningar att lyckas och det enda seriösa i denna situation är att dra tillbaka erbjudandet om fusion.

Sören Kvantenå
Styrelseordförande
Swedish Meats