Swedish Meats

Swedish Meats i samarbete med världsledande köttexportör

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 11:02 CEST

Swedish Meats har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Danish Crown avseende köttexport. Det innebär att Danish Crown kommer hantera köttexporten åt Swedish Meats från och med 1 oktober, 2004. Förra året exporterade Swedish Meats 29 000 ton kött och biprodukter.

Danish Crown är en av världen största köttexportörer, med en samlad omsättning utanför Danmark på cirka 36 miljarder danska kronor, varav grisskött står för den övervägande delen. Danish Crown har en stark marknadsnärvaro med egna försäljningskontor på de mest betydelsefulla köttmarknaderna i världen.

- Detta är en lösning som framförallt kommer att förbättra vår ekonomi i exportaffären. Vi får tillgång till Danish Crowns världsomspännande säljkraft och kan därmed bevaka de internationella köparna på ett mycket mera kraftfullt sätt än tidigare, säger Peter Rasztar, Koncernchef, Swedish Meats.

- Danish Crown-koncernen bedriver en omfattande handelsverksamhet över hela världen, där också andra verksamheters produkter ingår. Det är därför helt naturligt för oss att ingå i ett exportsamarbete med Swedish Meats, säger Kjeld Johannesen, VD, Danish Crown.

Samarbetsavtalet täcker huvuddelen av Swedish Meats exportbehov. Dock ingår inte den export som sker under Scan-varumärket, framförallt till England.

De fackliga företrädarna har informerats och MBL-förhandlingar kommer att inledas avseende de tjänster som påverkas av det nya samarbetsavtalet.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rasztar, Koncernchef, Swedish Meats, tfn: 070-260 06 46
Bo Larsson, Försäljningsdirektör, Swedish Meats, tfn: 070-590 96 66
Hampe Mobärg, Informationsdirektör, Swedish Meats; tfn: 0730-68 35 70


Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 4.500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 8,7 miljarder kronor.

Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.

Postadress: 121 86 Johanneshov
Telefon: 0771-510 510
Hemsida: www.swedishmeats.com