Swedish Meats

Swedish Meats rapporterar +33 MSEK i tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:03 CEST

– Positiv kostnadsutveckling stärker resultatet och konkurrenskraften

Efter den svaga inledningen på året såg vi en stark återhämtning i slutet av andra kvartalet. Återhämtningen har fortsatt under tredje kvartalet, på grund av dels säsongmässigt bra försäljning och dels effekterna av genomförda strukturåtgärder och effektiviseringar. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 33 MSEK (41). Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till -5 MSEK (42). Omsättningen ökade till 6 412 MSEK (6 118) de första nio månaderna.

– Vi har genomfört tuffa besparingsåtgärder som vi nu ser börjar ge resultat. Även om marginalpressen i handelsledet består ser vi att våra konkurrensmöjligheter har förstärkts betydligt mot andra aktörer på den svenska marknaden, förklarar Peter Rasztar, koncernchef Swedish Meats. Med den utveckling vi ser idag står vi fast vid vår bedömning att nå ett positivt resultat för 2005.

Swedish Meats slaktandel har ökat under året. Den totala slaktvolymen i Sverige har dock minskat i jämförelse med förra året på grund av lägre produktion av slakdjur. Chark- och färdigmatsproduktionen har varit på nivå med förra året och samtidigt har styckningsvolymen för båda djurslagen varit något högre.

Åke Modig utsedd till ny VD
I augusti utsåg Swedish Meats styrelse Åke Modig till ny verkställande direktör för Swedish Meats. Han efterträder Peter Rasztar i årsskiftet. Åke har över 30 års erfarenhet i ledande ställning inom Arla-koncernen. I juni avgick han som VD för Arla Foods.

– Det ska bli en väldigt intressant utmaning att få vara med att leda Swedish Meats under de kommande åren. Jag räknar med att företaget kommer ha nytta av min erfarenhet från internationellt samarbete, sade Åke i samband med utnämningen.

Starka lanseringar och ökade EMV volymer
Under perioden har Scan-sortimentet stärkts med tre lanseringar inom prioriterade områden: Scan Gourmet, svenskt premiumkött i en unik konsumentförpackning, breddning av det växande Må Gott sortimentet med två frysta produkter och åtta nya varianter av tunna skivor. EMV-volymerna ökar för varje månad, vilket är ytterligare en bekräftelse på att företaget nu är fullt konkurrenskraftigt avseende effektivitet och kostnader.

Linköpingsanläggningen går mot full automatisering
Swedish Meats har beslutat att investera 17 MSEK i en utvecklad förpackningshantering i Linköpingsanläggningen. Investeringen ska ses som en fortsättning på den stora investering företaget genomförde 2003/2004 som innebar att Linköpingsanläggningen idag betraktas som en av Europas modernaste korvfabriker. Tillsammans med tidigare investeringar innebär det att Linköpingsanläggningen kommer få en produktionskapacitet på 20 miljoner kilo korv per år, vilket motsvarar 400 ton i veckan.

Skånekött inviger anläggning i Polen
I början av september invigde Swedish Meats delägda bolag (50%) Skånekött/Kreatina sin nya produktionsanläggning för baconproduktion i Swinoujscie, Polen. Anläggningen ligger bara ett par kilometer ifrån Swinoujscies hamn och själva byggnaden omfattar idag 4000 kvm. Sedan tidigare har Swedish Meats beslutat att investera 18 MSEK i en ny styckningsanläggning för exportkött i anslutning till den nyinvigda anläggningen. Driften av styckningsanläggningen beräknas att starta i andra halvåret 2006.

Nyhléns Hugosons Chark AB
I halvårsskiftet slöts en överenskommelse som innebär att Nyhléns Chark AB och Hugosons ska slå ihop sina verksamheter och skapa ett gemensamt företag med en omsättning på 500 MSEK. Det sammanslagna företaget kommer att ägas av Swedish Meats 50 % och Mikael Hugoson 50 %. (Den formella sammanslagningen sker snarast efter att Konkurrensverket meddelat sitt beslut).

– Varumärkena Nyhléns och Hugosons, med en stark norrländsk identitet, blir en av de viktigaste tillgångarna i det sammanslagna företaget. Med förenade resurser får vi ännu bättre möjlighet att utveckla varumärkena och försäljningen, understryker Peter Rasztar, som också är utsedd till styrelseordförande i Nyhléns Hugosons Chark AB.


Bilaga: Niomånadersrapport januari-september 2005
http://www.swedishmeats.com/aciro/websidor/visasida.asp?Idnr=5UHQVkBaLUIKS2zPENYjm6OioGDRMsmBrXIVN1dvLQRSDmtTvKGAKLAjkImO

För ytterligare information kontakta:
Peter Rasztar, koncernchef, mobil: 070-260 06 46
Matts Rosendahl, ekonomidirektör, mobil: 070-541 46 81
Hampe Mobärg, informationsdirektör, mobil: 0730-68 35 70Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 4 100 medarbetare och en omsättning som uppgår till 8,3 miljarder kronor.

Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.