Swedish Meats

Swedish Meats starkt tredje kvartal trots tuff marknadssituation

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 15:21 CEST

Koncernen redovisar under rådande marknadssituation ett starkt resultat för tredje kvartalet. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 41 MSEK (+40 MSEK). Ackumulerat uppgår resultatet till 42 MSEK (-34 MSEK). Under tredje kvartalet har volymutvecklingen varit tillfredställande inom Scan Foods, som kompenserar för de lägre volymerna under första halvåret. Det är en mycket positiv signal eftersom handelns egna varumärken samtidigt ökat kraftigt. Det innebär att våra struktur- och besparingsåtgärder inte bara slår igenom i vårt resultat men också bekräftas av marknaden.

- Det är ett styrkebesked att koncernen i en tuff marknadssituation visar upp ett så starkt resultat för perioden. Det visar också på att vi inte bara vill, utan också kan vara med och driva den strukturomvandling av branschen som behövs, säger Peter Rasztar. Vi är speciellt nöjda med att våra effektiviseringsåtgärder tolkas positivt av handeln vilket ger oss möjlighet att utöka samarbetet framöver.

Marknaden för slakt och styckning har väsentligen förbättrats under tredje kvartalet, i synnerhet avseende gris. För nötkött har marknaden varit i balans men i september har vi noterat ett begynnande utbudsöverskott som är relaterat till ”höstslakten”.

Marginalerna på charksortimentet har försämrats betydligt under de senaste månaderna vilket är skälet till de prishöjningar som just nu genomförs.

Efter sommaren har arbetet med konsumentpackat kött intensifierats, dels avseende leveranserna till ICA/Hiltons anläggning i Västerås och dels uppbyggnaden av vår egen produktionskapacitet av konsumentpackat kött som är kopplat till det avtal vi slöt med Axfood tidigare i år. Vår bedömning är att marknaden för konsumentpackat kött kommer åtminstone att minst tredubblas inom ett år.

– Med inträdet av konsumentpackat kött i butikerna, förvandlas hela marknaden i ett slag och vi är rejält rustade för att bygga det partnerskap med handeln som krävs för att kunna bli deras huvudleverantör, understryker Peter Rasztar.

Under hösten lanserades Scan Gourmet, vilket är en bred satsning på ett premiumsortiment av köttprodukter som stärker de butiker som vill profilera sig som köttkunniga och ger ett alternativ till de konsumenter som är beredda att betala lite mer för extraordinära köttprodukter.

– Vi upplever att vårt kategoriarbete med handeln tillsammans med ökat tempo i produktutveckling börjar ge resultat, understryker Peter Rasztar.

Exportsamarbetet med Danish Crown som undertecknades i början av juli, utvecklas positivt och allt tyder på att detta leder till en påtaglig förstärkning av vår exportverksamhet.


Kvartal 3
Ackumulerat sept.
Helår

(MSEK)
2004
2004
2003
2003


--------------------------------------------------------------------------------

Omsättning
2 002
6 118
6 341
8 684

Rörelseresultat
41
42
-34
-116

Kassaflöde
5
117
-77
-105

Balansomslutning

3 359
3 394
3 420

Soliditet %

30
31
30

För ytterligare information kontakta:
Peter Rasztar, Koncernchef, mobil: 070-260 06 46
Matts Rosendahl, vVD Ekonomidirektör, mobil: 070-541 46 81
Hampe Mobärg, Informationsdirektör, mobil: 0730-68 35 70


--------------------------------------------------------------------------------

Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 4.500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 8,7 miljarder kronor.
Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.