SNITTS

Swedish Network for Innovation and Technology Transfer expanderar!

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:27 CEST

Swedish Network for innovation och Tech Transfer Support (SNITTS) har skrivit samarbetsavtal med Research Institutes of Sweden AB. SNITTS fokuserar på professionsutveckling för de som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning i skärningspunkten mellan akademi, industri och samhället.

Vi på SNITTS ser avtalet med RISE som ett naturligt steg i vårt arbete att utöka den nationella plattform, som idag består av över 400 individuella medlemmar och 11 samarbetsorganisationer, säger Regina Summer, Verksamhetsansvarig på SNITTS.

SNITTS samarbete med RISE AB kommer att öka nätverkandet och kunskapsutbytet med forskningsinstituten och bättre koppla samman institutens tjänster med akademins stödfunktioner för nyttiggörande.

Medlemskapet i SNITTS kommer att ge RISEs personal goda möjligheter att utveckla sina professionella nätverk så väl nationellt som internationellt genom de utbildningar, workshops och studieresor SNITTS erbjuder sina medlemmar.

Regina Summer
Verksamhetsansvarig, SNITTS
0763 195 200
regina@snitts.se

SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support) är Sveriges branschorganisation för individer och organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Det vi erbjuder är professionsutveckling genom: Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Utbildning.

www.snitts.se