Duroc AB

Swedish Saw Blades säljer servicestationer i Finland och Lettland

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 08:59 CET

Durocs dotterbolag Swedish Saw Blades Holding AB säljer sina dotterbolag Oy Gomex Finland Ab i Finland och SIA Micor i Lettland. Köpare är Långshyttan Slipservice AB samt BBM Verktyg AB. Affärsöverlåtelsen sker dels genom en köpeskilling samt dels genom reglering av lån från Swedish Saw Blades, vilka tillsammans tillför ca 6 Mkr i likviditet i Swedish Saw Blades. Ingen realisationsvinst uppstår.

- Affären ger oss en renodling av Swedish Saw Blades-koncernen, vars kärnverksamhet är nytillverkning av sågklingor för trä- och metallbearbetning, säger Patrik Jenemark, verkställande direktör i Swedish Saw Blades.

- Vi har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med köparna, som förbinder sig att sälja SSB-tillverkade klingor i Finland och Lettland även i fortsättningen, förklarar Jenemark.

Försäljningen innebär för Duroc-koncernen en minskning av årsomsättningen med ca 20 Mkr.

Överlåtelsedatum är den 17 mars.För mer information kontakta
Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33
Per Vikström, vd i Långshyttan Slipservice, 070-677 65 80


För mer information om Långshyttan Slipservice och BBM Verktyg:
www.lsab.nu
www.bbm-verktyg.se


Om Duroc-koncernen
Duroc är en industrikoncern som baserar sin verksamhet på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc levererar produkter och tjänster, avseende såväl nytillverkning som underhåll, till kunder med höga krav på kvalitet och prestanda. Spetskompetensen finns inom laserbaserad ytbehandling av metalliska ytor och verksamheten spänner över flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc har ca 200 medarbetare, omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.