Hushållningssällskapet

Swedishnature.se – Ny mötesplats för fiske- och jaktturismnäringen

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 15:47 CEST

- Det här är en unik tjänst som är speciellt anpassad för försäljning av kvalitativa upplevelseprodukter. Vi underlättar mötet mellan köpare och säljare inom fiske, jakt och outdoor, säger Lars Wiström som är en av drivkrafterna bakom den nya siten.

The Great Swedish Nature - bolaget bakom siten - har som företagsidé att sälja svenska kvalitativa turistprodukter på såväl en internationell som nationell marknad. Bolaget har lång erfarenhet av fisketurism och nära kontakter med reseagenter i 15 länder. Tjänsterna baseras på internetbokningssystemetCityBreak och webbportalen swedishnature.se.

Syftet med siten är att erbjuda ett brett utbud av upplevelser inom fiske, jakt och outdoor.

Utöver försäljning via webbportalen erbjuder siten både online bokning direkt mot slutkund och agentslinga. Genom vårt agentnätverk i Europa kan leverantörerna öppna upp en separat bokningsslinga i systemet mot agenter som man önska samarbeta med. I agentslingan arbetar agenten med leverantörens nettopriser vid bokning av kunder - således utgår ingen provision till agenterna.

Om ägarna bakom The Great Swedish Nature

The Great Swedish Nature ägs av Det naturliga fisket Ekonomisk Förening och en sammanslutning av regionala Hushållningssällskap.

Hushållningssällskapet är en fristående 200 årig organisation som verkar för en levande landsbygd. Vi finns i representerade varje län som ett fristående Hushållningssällskap. Hushållningssällskapen arbetar med olika typer av företags och produktutveckling inom bland annat den småskaliga turismen. Ett gemensamt problem har varit att hitta vägar ut till marknaden för turistprodukter på ett kostnadseffektivt sätt.

Genom The Great Swedish Nature ges näringen möjligheter att effektivt samordna resurserna kring marknadsföring och försäljning. Åttafristående Hushållningssällskap i Norrbotten, Västerbotten, Kalmar-Kronberg-Blekinge, Skara, Sjuhärad, Kristianstad, Jämtland, Halland samt Hushållningssällskapets förbund är med delägare ägare i The Great Swedish Nature.

Den andra ägaren, Det Naturliga Fisket Ekonomisk Förening, bildades 1999 och har idag 35 st medlemsföretag i framförallt sydöstra Sverige. Merparten av medlemmarna utgörs av småskaligalandsbygdsföretag vilka tillsammans erbjuder ett brett spektra av fiske- och kräftupplevelser av hög kvalitet, service och komfort. Ledstjärnor för föreningens verksamhet är öppenhet samverkan och hög kvalitet på de fiskeprodukter som erbjuds.

 

För mer information kontakta:

Lars Wiström, Swedish Nature AB
Tel 0494-640 30, 070-62 66 992
E-mail: info@ryda.se

Åke Clason, Förbundsdirektör Hushållningssällskapens Förbund
08-545 278 01, 070-662 76 07
E-mail: ake.clason@hush.se

Mats Halling, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Tel 0480-156 70, 070-549 10 69
E-mail: mats.halling@hush.se