SWEDMA

SWEDMA satsar på bättre resultat i svenska företag

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 23:00 CEST

Genom att introducera ett nytt kompetenskoncept vill SWEDMA öka de svenska företagens förståelse för dm som metodik och resultatdrivande strategi.

Stora delar av marknaden har påverkats kraftigt av den pågående lågkonjunkturen och många företag satsar allt mindre på kompetensutveckling, trots att det är just den som kan visa en väg ut ur krisen. För att visa på det goda exemplet och ge de svenska företagen verktyg att skapa goda, resultatdrivande strategier i sin marknadsföring, startar SWEDMA nu ett helt nytt kompetensprojekt.

Projektet bygger på en serie workshopar, där svenska företag mot en ringa kostnad får möjlighet att lära sig mer om resultatstyrd kommunikation och hur dm som metodik kan medverka till att öka företagens lönsamhet. Med rätt verktyg och kunskap kan möjligheterna till avkastning på investeringen i varje enskild marknadsaktivitet öka.

- "Hemligheten" med dm ligger i att bygga relevanta relationer. Det är otroligt viktigt i dagar som dessa. Att arbeta med direktmarknadsföring har ofta gjorts och bemöts med viss nonchalans. Men i dag är det dm som har ledarpositionen och varumärkespositioneringen som är ett komplement. Hand i hand ger tillvägagångssätten den kraft som behövs för att lyckas, säger Sofia Edholm, vd på SWEDMA.

SWEDMAs nya workshopserier kommer att fungera som kostnadseffektiva miniseminarier, där alla deltagare får möjlighet att utveckla de delar av dm som är mest intressant för just deras behov. Workshoparna ska ses som en introduktion till dm-metodiken och dm-juridiken. För den som söker mer djupgående kunskaper kommer SWEDMA att fortsätta med sina ordinare dm-utbildningar.

Mer information om SWEDMAs nya workshopserie finns på www.swedma.se.

För mer information, kontakta:

Sofia Edholm, vd, sofia.edholm@swedma.se, 076 76 100 76
Marianne Lager, informationschef, marianne.lager@swedma.se, 070 223 73 18

Om SWEDMA

SWEDMA är intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring. SWEDMA erbjuder information, juridisk hjälp och utbildning för att öka kunskape och förtroendet för branschen. SWEDMA arbetar aktivt med påverkansarbete både på den svenska och på den europeiska marknaden.