Swedol AB

SWEDOL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:22 CET

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

- Intäkterna ökade med 13,6% till 279,4 Mkr
(245,9 Mkr).

- Rörelseresultatet ökade med 116,0% till 32,4 Mkr
(15,0 Mkr), rörelsemarginalen ökade till 11,6% (6,1%).

- Nettoresultatet ökade till 22,7 Mkr (11,3 Mkr),
resultat per aktie uppgick till 0,71 kr* (0,35 kr*)

- Butikernas försäljningsökning var 18,4% jämfört
med motsvarande period föregående år.


JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

- Intäkterna ökade med 7,5% till 912,6 Mkr
(849,2 Mkr).

- Rörelseresultatet ökade med 21,4% tilll 95,9 Mkr
(79,0 Mkr), rörelsemarginalen ökade till 10,5% (9,3%).

- Nettoresultatet ökade till 68,6 Mkr (56,5 Mkr),
resultat per aktie uppgick till 2,14 kr* (1,77 kr*)

- Butikernas försäljningsökning var 14,8% jämfört
med motsvarande period föregående år.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten var
för perioden positivt med 110,6 Mkr (-3,5 Mkr).

- Utdelning föreslås med 0,65 kr (0,40 kr) per aktie.
Total utdelning uppgår till 20,8 Mkr (12,8 Mkr).

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Markku Piippo, Verkställande Direktör
Tel: +46 (0)8-712 00 00.
Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84
E-mail: markku.piippo@swedol.se

Casper Tamm, CFO
Tel: +46 (0)8-742 47 32.
Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37
E-mail: casper.tamm@swedol.se

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm, (Small cap).