Swedol AB

Swedol AB (publ) förvärvar industri- och verkstadsutrustare

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:40 CET

Swedol har tecknat avtal med Inno i Växjö AB samt dess dotterbolag LH Trading AB om förvärv av deras respektive rörelser (inkråmsförvärv). Inno bedriver försäljning av verktyg och förnödenheter till verkstäder och industrin. LH Trading bedriver grossistverksamhet till återförsäljare inom samma segment. Bolagen arbetar med fältförsäljning i hela Sverige och är kända för att sälja produkter med mycket hög kvalitet. Bolagen omsätter totalt ca 40 MSEK och har 20 anställda. Affärens resultatpåverkan bedöms bli marginellt positiv redan år 2010.

Förvärvet är intressant för Swedol eftersom det genererar en förstärkning av vår uppsökande verksamhet av kunder på fältet. Förvärvet kommer att stärka Swedols närvaro och konkurrensförmåga på industrimarknaden samt flytta fram positionerna inom den redan starka mobila sektorn. Både Inno och LH Trading är välkända inom sina segment och har hög kompetens. Vi ser möjligheter att utveckla deras verksamheter tillsammans med Swedol genom att kombinera deras fältsäljarorganisation med Swedols butikskedja.

Swedols expansion sker huvudsakligen organiskt genom nyetablering av egna butiker samt utveckling av befintliga butiker. Som komplement till den organiska tillväxten kan strategiska förvärv undantagsvis förekomma.


Tillträde beräknas ske i början av januari 2010.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Markku Piippo, VD Swedol
Tel. +46 8 742 47 20
Mob. +46 70 304 05 84
markku.piippo@swedol.se

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm, (Small cap).