Swedol AB

Swedol AB (publ) tecknar kontrakt på nya butiker i Varberg och Visby.

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:14 CET

Swedol har tecknat kontrakt på två nya butiker inför sommaren 2010. Butiken i Varberg kommer att ligga vid den norra infarten till Varberg, med en närhet till centrum och med en mycket god exponering mot Västkustvägen (riksväg 41) och Värnamovägen (riksväg 153). Dessa två vägar gör området lättillgängligt från hela närregionen. Lokalen är på totalt 2 279 kvm. Öppning beräknas ske under andra kvartalet år 2010. Butiken i Visby kommer att ligga på östra sidan av staden i Skarphälls handelsområde. Lokalen är på totalt 2 333 kvm. Öppning beräknas ske under andra kvartalet 2010.


Kommande etableringar som är kontrakterade med beräknad öppning är följande: Varberg under kvartal 2 år 2010. Visby under kvartal 2 år 2010. Eskilstuna under kvartal 4 år 2010. Luleå under kvartal 4 år 2010 och Falun under kvartal 4 2011.

Med dessa etableringar av nya butiker kommer Swedol att ha totalt 34 butiker vid slutet av år 2011.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:
Markku Piippo, VD Swedol
Tel. +46 8 742 47 20
Mob. +46 70 304 05 84
markku.piippo@swedol.se
Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm, (Small cap).