TEBAB

SWEDTRAIN, Järnvägsindustri – framtidsindustri i förändring

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 13:38 CET

Svensk järnvägsindustri utvecklas starkt. SWEDTRAIN, branschföreningen som organiserar tillverkande och underhållsföretag inom tågindustrin, har bland sina medlemsföretag märkt en kraftig uppgång i omsättning, export och även en ökning av antalet anställda de senaste åren. Det är anmärkningsvärt med tanke på den lågkonjunktur som vi nyligen haft. Det är den starka pågående och framtida utbyggnaden av höghastighetståg, godstrafik och spårvagnar i Europa och Asien som är drivkraften.

Positivt höstkonferens

Vid SWEDTRAINs höstmöte den 16 november märktes en positiv stämning. Mycket händer i samband med avregleringen och därför hade föreningen bjudit in Michael Almenäs från DB Regio som talare på temat avreglering. SWEDTRAIN är i grunden är positiva till en avreglering, men det finns saker som behöver korrigeras för att den svenska järnvägsmarknaden ska fungera bättre. SWEDTRAIN kommer därför att ta fram ståndpunkter och förbättringsförslag i frågan.

Förutom själva järnvägsmarknadens funktion är kapacitetsbristen en mycket akut fråga i Sverige. Det gäller allt ifrån de stora och expanderande godsflödena för malm, massa och virke i norr, till det ökande behovet av kapacitet för person och godtransporter i söder. Kapacitetstaket är på många sträckor nått. SWEDTRAIN, vars medlemsföretag verkar över hela världen, ser hur Sverige jämfört med andra länder riskerar att tappa i konkurrenskraft om man inte investerar i ny kapacitet. En tydlig lösning på delar av detta behov är höghastighetståg. Därför medverkade Sören Belin från Future Rail Sweden och berättade om planer för höghastighetståg i Sverige.

Upphandling av fordon är en intressant fråga. Värdföretaget Interfleet Technology delade sina erfarenheter från detta område.

Ny logga

SWEDTRAIN har ny logga! Tillsammans med Forsbergs Skola för Grafisk Design och Reklam anordnades en tävlig där 25 studenter tävlade om att ta fram den bästa loggan. Många goda förslag inkom, men juryn fastnade för Jonas Bards arbete. Mer om Forsbergs, Jonas Bard eller tävlingen kan du läsa på www.forsbergs.se eller www.swedtrain.org .

För mer information kontakta Magnus Davidsson, verksamhetsledare på SWEDTRAIN, 08-782 08 09 , swedtrain@teknikforetagen.se

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 12 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning och underhåll av allt ovan räls – från tillverkning av spårfordon, drivenheter och kopplingar till IT-lösningar och signalsystem samt service och underhåll.